Google +  - 
 
Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, dịch vụ, bán hàng, bận tải
Quy định về thời điểm xuất hóa đơn gtgt hàng hóa
Translate
Quy định về thời điểm Lập hóa đơn - Xuất hóa đơn đơn giá trị gia tăng trong dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận chuyển, xăng dầu, cho thuê nhà...mới nhất hiện nay
9
Minh Ngọc's profile photo
Translate
Add a comment...