Trump lên tiếng, Trung Quốc rút lui
Chính quyền Bắc Kinh hiện đang đau đầu tìm giải pháp
đối phó với vị tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, cũng như cách ăn nói mạnh
miệng của ông.          Kể
từ sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống, quan chức ngoại giao Bắc Kinh vẫn
giữ im lặng tuyệt đối, mặ...
Shared publicly