The China Post: Chính phủ VN đã ký một thỏa thuận bí mật với Formosa Plastics
Chính phủ Việt Nam cho biết đã ký một thỏa thuận
bí mật với Formosa Plastics, trong đó ngăn chặn cả hai bên trong việc tiết lộ
bất kỳ thông tin chi tiết của thỏa thuận. Vào tháng Tư năm 2016, một tòa án tối cao bác bỏ kháng
cáo để tăng mức phạt đối với Công...
Shared publiclyView activity