Profile cover photo
Profile photo
หนุ่มน้อย คนภูไท ลูกเขยหล้าผู้หน้าตาดี สกลนครบ้านเฮาเด้อ
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง"คริสตชนคือศิษย์ของพระคริสต์"
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

คริสตชนคือศิษย์ของพระคริสต์
ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการเขียนบนบัตรประชาชนว่าคนไทยถือศาสนาอะไร. คงไม่ใช่เพื่อจะให้เราแบ่งแยกกัน แต่เพื่อให้เราตระหนักว่า ตัวเองเป็นคนของศาสดาผู้ใด.
การเป็นสมาชิกของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เขาน่าจะภูมิใจและถือว่าเป็นเกียรติสูงสุด เพราะเมื่อเขาได้รับคำสอนของพระศาสดาและนำไปปฏิบัติแล้ว ทำให้เกิดผลดีแก่ชีวิต.
ส่วนเราคริสตชน คือลูกของพระเจ้าและเป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์ เราเป็นคนดีได้เพราะเรามีความเชื่อในองค์พระเจ้า ไม่ใช่ความเชื่อในพระธรรมบัญญัติ. ความเชื่อในพระเจ้าทำให้เราอ่านใจพระเจ้าออกแล้วเราก็ทำสิ่งพระองค์พอพระทัยของพระองค์. อธิเช่น เราไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ เราไปรับศีลอภัยบาป เราสวดภาวนาไม่ใช่เพราะนั่นเป็นกฎที่เราต้องถือ แต่เพราะเราต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเท่านั้น.
ขอให้พระประสงค์ของพระบิดาเป็นไปในโลกดังในสวรรค์.อาแมนวิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Archbishop_Chamnien_Arguments.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:22-29
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:27-28
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:22-29
พี่น้อง พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกสิ่งถูกจองจำไว้ใต้อำนาจของบาป เพื่อพระสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อ โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
ก่อนที่ความเชื่อจะมาถึง ธรรมบัญญัติควบคุมดูแลเราอย่างเคร่งครัด จนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผย ดังนั้น ธรรมบัญญัติจึงเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยง นำเราไปพบพระคริสตเจ้า เพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อ แต่เมื่อความเชื่อมาถึงแล้ว เราก็ไม่ถูกครูพี่เลี้ยงควบคุมดูแลอีกต่อไป ท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู เพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็สวมพระคริสตเจ้าไว้ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือมีไทย ไม่มีชายหรือมีหญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู และถ้าท่านเป็นของพระคริสตเจ้าแล้ว ท่านก็เป็น “เชื้อสาย” ของอับราฮัม เป็นทายาทตามพระสัญญา


บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:27-28

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Bishop.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง
"แม้คนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูก พระบิดาเจ้าจะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ"
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

แม้คนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูก พระบิดาเจ้าจะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ
การภาวนาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจพระเจ้า. ท่าทีแรกที่เราคริสตชนต้องมีคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพระบิดา พระบุตรและพระจิต.จากนั้น และเราควรสวดบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าสอนคือ

1. เราสวดขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพนับถือ
2. เราขอให้พระอาณาจักร(แห่งความรักและสันติสุข)มาถึง
3. เราขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกนี้เหมือนที่เป็นไปในสวรรค์.
4. จากนั้น เราจึงขอพระองค์ประทานอาหารประจำวัน และความต้องการต่างๆของเรา.

การสวดเป็นจึงเป็นสิ่งที่เราท่านควรใส่ใจเพราะไม่ทำให้เราเสียเวลา.วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Archbishop_Chamnien_Arguments.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง
"แม้คนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูก พระบิดาเจ้าจะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ"
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

แม้คนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูก พระบิดาเจ้าจะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ
การภาวนาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจพระเจ้า. ท่าทีแรกที่เราคริสตชนต้องมีคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าพระบิดา พระบุตรและพระจิต.จากนั้น และเราควรสวดบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าสอนคือ

1. เราสวดขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพนับถือ
2. เราขอให้พระอาณาจักร(แห่งความรักและสันติสุข)มาถึง
3. เราขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกนี้เหมือนที่เป็นไปในสวรรค์.
4. จากนั้น เราจึงขอพระองค์ประทานอาหารประจำวัน และความต้องการต่างๆของเรา.

การสวดเป็นจึงเป็นสิ่งที่เราท่านควรใส่ใจเพราะไม่ทำให้เราเสียเวลา.วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Archbishop_Chamnien_Arguments.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:7-14
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:14-26
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:7-14

พี่น้อง ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า คนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัม พระคัมภีร์เห็นล่วงหน้าแล้วว่าพระเจ้าจะโปรดให้คนต่างศาสนาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ พระองค์จึงทรงประกาศข่าวดีล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่า อาศัยท่านนานาชาติจะได้รับพระพร ดังนั้น ผู้ที่มีความเชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อ
ผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่ง เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ทุกคนที่ไม่มั่นคงในการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่ง เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เพราะธรรมบัญญัติ เพราะผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ ธรรมบัญญัติมิได้มาจากความเชื่อ ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็จะพบชีวิตอาศัยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเหล่านั้น พระคริสตเจ้าทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากการสาปแช่งของธรรมบัญญัติโดยทรงถูกสาปแช่งแทนเรา เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ทุกคนที่ถูกแขวนประจานบนต้นไม้ จงถูกสาปแช่ง เพื่อพระพรที่อับราฮัมได้รับจะได้ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าไปถึงคนต่างศาสนาด้วย เพื่อเราจะได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาโดยอาศัยความเชื่อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:14-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้ เมื่อปีศาจออกไปแล้ว คนใบ้ก็พูดได้ ประชาชนต่างประหลาดใจ แต่บางคนกล่าวว่า “เขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล เจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” บางคนต้องการจับผิดพระองค์ จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า “อาณาจักรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรนั้นย่อมพินาศ บ้านเรือนย่อมพังทลายทับกัน ถ้าซาตานแตกแยกกันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร เพราะท่านบอกว่า เราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใคร พวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่าน แต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว เมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตน ทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัย แต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้น และแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้”

“ผู้ใดไม่อยู่กับเรา ย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา ใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้กับเรา ย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป”

“เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้ว มันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พัก เมื่อไม่พบ มันจึงคิดว่า ‘ข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมา’ เมื่อกลับมาถึง มันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อย มันจึงไปพาปีศาจอีกเจ็ดตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่น สภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม”


วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Bishop.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง "พระเจ้าเป็นพระของทุกคนทุกภาษา"
นพุธที่ 10 ตุลาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 2:1-2,7-14

พี่น้อง สิบสี่ปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารนาบัส และพาทิตัสไปด้วย ข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนา เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัว เพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้
ยิ่งกว่านั้น บุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศแก่ผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว เพราะพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เปโตรเป็นธรรมทูตไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าไปพบคนต่างศาสนาเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารนาบัส แสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ตกลงกันว่า เราจะไปพบคนต่างศาสนา ส่วนพวกเขาจะไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว
เมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอก ข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งๆ หน้าเพราะเขาเป็นฝ่ายผิด ก่อนที่คนของยากอบจะมา เคฟาสกินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่ครั้นพวกนั้นมา เขาก็ปลีกตัว และแยกออกมาเพราะกลัวพวกที่เข้าสุหนัต ชาวยิวคนอื่นจึงแสร้งทำตามเขาบ้าง แม้กระทั่งบารนาบัสเองก็หลงแสร้งทำตามพวกเขาไปด้วย

เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเหล่านั้นประพฤติตนไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของข่าวดี ข้าพเจ้าจึงพูดกับเคฟาสต่อหน้าทุกคนว่า “ท่านเป็นชาวยิว ยังประพฤติตนอย่างคนต่างชาติ มิใช่อย่างชาวยิว แล้วเหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตนอย่างชาวยิวเล่า”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:1-4

วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า
‘ข้าแต่พระบิดา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง

โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ’”
วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Archbishop_Chamnien_Arguments.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:1-5
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:5-13
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 3:1-5

ชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ย ใครสะกดท่านให้มึนงงไปได้ ทั้งๆ ที่ภาพของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว ข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่า ท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หรือเพราะท่านเชื่อการประกาศข่าวดี ท่านโง่เขลาถึงเพียงนี้เทียวหรือ ท่านเริ่มต้นด้วยพระจิตเจ้า แต่บัดนี้ท่านจะมาจบลงด้วยการกระทำตามธรรมชาติอีก ประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้นไร้ประโยชน์แล้วหรือ ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แล้วจริงๆ พระองค์ผู้ประทานพระจิตเจ้าให้ท่าน และทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆ ในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ หรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดี

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:5-13

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “สมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน’ สมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่า ‘อย่ารบกวนฉันเลย ประตูปิดแล้ว ลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้ว ฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอก’ เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกัน เขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า”
“เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูแทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Bishop.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า พระองค์เป็นลำต้น เราเป็นกิ่งก้าน ถ้ากิ่งก้านยังติดกับลำต้น มันจะเกิดดอกออกผล เพราเราจะรับน้ำเลี้ยงจากพระองค์ แต่กิ่งใดไม่ติดลำต้น ก็ตายและไม่มีโอกาสผลิตผลได้เลย"
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

: พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า พระองค์เป็นลำต้น เราเป็นกิ่งก้าน ถ้ากิ่งก้านยังติดกับลำต้น มันจะเกิดดอกออกผล เพราเราจะรับน้ำเลี้ยงจากพระองค์ แต่กิ่งใดไม่ติดลำต้น ก็ตายและไม่มีโอกาสผลิตผลได้เลย
น.ยวง บอสโก บอกกับคริสตชนว่า เวลาภาวนาคือเวลาที่เราสูบน้ำขึ้นถังเพื่อจะได้ใช้เวลาจำเป็น

การพบปะกับพระเจ้าในการภาวนาสำคัญมากเหมือนกับยานพาหนะเติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานได้

เวลาที่พระเยซูเจ้าตักเตือนมาร์ทาที่กุลีกุจอเตรียมอาหารให้พระองค์และศิษย์ทานนั้น พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่า จำเป็นจะต้องเตรียมอาหาร แต่พระองค์ขอให้มีเวลาฟังพระองค์ก่อน. พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษต้องทำหน้าที่ของตนเอง แต่ต้องอยู่กับพระองค์ก่อน เพื่อฟังพระองค์ สวดกับพระองค์.
เราท่านต่างมีสองเท้า เดินด้วยเท้าข้างเดียวไม่ได้เด้อวิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Archbishop_Chamnien_Arguments.phpฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 2:1-2,7-14
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:1-4
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 2:1-2,7-14

พี่น้อง สิบสี่ปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารนาบัส และพาทิตัสไปด้วย ข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนา เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัว เพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้

ยิ่งกว่านั้น บุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศแก่ผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว เพราะพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เปโตรเป็นธรรมทูตไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าไปพบคนต่างศาสนาเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารนาบัส แสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ตกลงกันว่า เราจะไปพบคนต่างศาสนา ส่วนพวกเขาจะไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว

เมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอก ข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งๆ หน้าเพราะเขาเป็นฝ่ายผิด ก่อนที่คนของยากอบจะมา เคฟาสกินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่ครั้นพวกนั้นมา เขาก็ปลีกตัว และแยกออกมาเพราะกลัวพวกที่เข้าสุหนัต ชาวยิวคนอื่นจึงแสร้งทำตามเขาบ้าง แม้กระทั่งบารนาบัสเองก็หลงแสร้งทำตามพวกเขาไปด้วย
เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเหล่านั้นประพฤติตนไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของข่าวดี ข้าพเจ้าจึงพูดกับเคฟาสต่อหน้าทุกคนว่า “ท่านเป็นชาวยิว ยังประพฤติตนอย่างคนต่างชาติ มิใช่อย่างชาวยิว แล้วเหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตนอย่างชาวยิวเล่า”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:

วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า
‘ข้าแต่พระบิดา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ’”


วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Bishop.php


ฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...

Post has attachment
ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์รักคนอื่นเหมือนรักตนเองได้"
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


“มนุษย์รักคนอื่นเหมือนรักตนเองได้” ถ้าเขารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดวิญญาณ สุดกำลังและสุดปัญญา เพราะเมื่อเราเชื่อในพระเจ้า เราก็มองเห็นคนอื่นเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องของเรา พระเยซูเจ้ายังตรัสกับเราว่า “สิ่งใดๆที่เรากระทำต่อผู้อื่น แม้ต่ำต้อยที่สุดก็กระทำต่อพระองค์เอง”(มธ 25.40) ดังนั้นตัววัดว่า เรารักพระเจ้ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเรารักสามีภรรยา ลูกๆหลานๆและเพื่อนบ้านมากแค่ไหน

ต้นปี 2018 เด็กหนุ่มจากอัฟริกาอพยพมาฝรั่งเศส วันหนึ่งเดินมาเห็นเห็นคนมุงดูไฟไหม้อาคารหลังหนึ่ง และมีเด็กคนหนึ่งร้องไห้ที่หน้าต่าง เขาเดินแหวกฝูงชนและเสี่ยงตายปีนขึ้นช่วยเหลือเอาเด็กลงมอย่างปลอดภัย ทุกคนปรบมือชมเชยเขา ประธานาธิบดีฝรั่งเศสขอบคุณเขาและให้สัญชาติฝรั่งเศสเป็นการตอบแทนวีรกรรมครั้งนี้ เมื่อมีนักหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ เขาตอบว่า เขาเสี่ยงตายครั้งนี้ เพราะเขาเชื่อในความรักของพระเจ้าวิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง FM 104.50MHz.สกลนคร
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง บริษัทปฐมกาล จำกัด
ติดตามและฟังข้อรำพึงอื่นได้ที่
http://genesis.in.th/Bishop.phpฝากพี่น้อง กดไลท์ กดแชร์ และติดตาม เป็นกำลังเจอ
เฮ้อ วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ แนเด้อ ขอบเจอหลายๆ ไทบ้านเฮาครับ
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded