Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
Ismene Daskarolis
26 ακόλουθοι -
Chief Editor of the Film DPT at Exostis Press. Filmmaker
Chief Editor of the Film DPT at Exostis Press. Filmmaker

26 ακόλουθοι
Πληροφορίες
Οι αναρτήσεις του χρήστη Ismene Daskarolis

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
The Gift of the Magi. Film Stills
5 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Unknown Pi, Άγνωστο π, stills from the film. 
ΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφίαΦωτογραφία
Unknown Pi, Άγνωστο π, Stills from the Film
5 Φωτογραφίες - Προβολή λευκώματος

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Άγνωστο Π, ταινία μεσαίου μήκους. 
Φωτογραφία
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων