Profile cover photo
Profile photo
جزیره سیا
75 followers
75 followers
About
Posts

Post has attachment
#ٺـــــۅ_ﺣـــــﻖ_ﻧﺪﺍﺭے

ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭے
ﻋﺎﺷﻖِ ڪسي ﺑﻤﺎني
ڪہ ﺳﺎڸﻫﺎﺳﺖ ﺭفٺہ
ﺗﻮ ﻣﺎڸِ ڪسي نیسٺي
ڪہ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭے
ﺍﺳﻢِ ﺩﺭﺩﻫﺎے ﻣﺰﻣﻨﺖ ﺭﺍ
ﻋﺸﻖ بڪَذﺍﺭے
ميﺗﻮﺍني ﻣﺪﯾﻮڹِ ﺯﺧﻢﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎشي
ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎﺝِ ﺁڹ ڪہ ﺯﺧﻤﯿَﺖ ڪرﺩﻩ نہ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﺍﺯ ﺍیڹ ﺍﻓﺴﺎنہ‌هاے بيﺳﺮ ﻭ ٺہ
ڪہ بہ ﻧﺎﻡِ ﻋﺸﻖ
ﻓﺮﺻﺖِ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ مي‌ڪَیرﺩ
ﺁڹ ڪہ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯخميِ ﺧﻮﺩ ميﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺁﺩﻡِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺗﻮ ﺳﺎڸﻫﺎﺳﺖ
ﺣﻮﺍے بيﺁﺩمي
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

#افشیڹ_ﯾﺪﺍللهي

♚درد ۅاره‌‌ها♚

منتخبي از اشعـار شعراےمعاصر
منتخبي ازدلنۅشٺہ‌هاےعاشقانہ
منتخبي از ٺصـــــاۅیر متـــــحرڪhttps://telegram.me/joinchat/CbreBz6JjDAPS9VFD3rdaA
Add a comment...

#شب_را_دۅسټ_دارم

✮شب را دۅسټ دارم،
✮خيلي بيشٺر از رۅز
✮اصلا شب ڪہ مي‌شۅد ،
✮با آڹ همہ تاريڪي،
✮دلم را رۅشڹ مي‌ڪند.
✮انگار رۅزِ مڹ
✮از شب شرۅع مي‌شۅد
✮تمام فڪرها،
✮تصميم ها،
✮ديۅانگي ها
✮همہ ۅ همہ
✮از شب شرۅع مي‌شۅد.
✮بہ گمانم "شب"
✮از همہ ديۅانہ تر اسٺ
✮مهرباڹ‌ٺر...
✮ايڹ تيرگي را
✮اجباراً بہ ريش شب دۅخٺند
✮ۅگرنہ آرامش شب را
✮ڪجا مي‌تۅاني بيابي!
✮چشم‌هايټ را بشۅر
✮جۅر ديگر ببيڹ
✮خۅب ببيڹ
✮شب،
✮از رۅز هم
✮رۅشڹ‌تر اسټ...


♚درد ۅاره‌‌ها♚https://telegram.me/joinchat/CbreBz6JjDAPS9VFD3rdaA
Add a comment...

#اسٺحـــــالہ

در ساڸ صرفہ جويي لبخند
پروانہ‌هاے رنڪَ پريده
روے لباڹ ما
پرپر زدند
لبخند ما
بہ زخم بدڸ شد
و زخم‌هايماڹ
تا استخواڹ رسيد
و بوسہ‌هايماڹ
پوسيد
ما
لبخند استخواني خود را
در لا بہ لاے زخم نهاڹ ڪرديم
صد ساڸ آزڪَار
مانديم
و زخم هاے خشڪ ترڪ خورده را
در متڹ لایہ‌هاے نمڪ
خوابانديم
اما
در روزهاے ريخت و پاش لبخند
قصابڪاڹ پروار
و ڪاسباڹ رسمي پروانہ‌دار
لبخندهاے يخ‌زده خويش را
بر پيشخواڹ خود
بہ تماشا ڪَذاشتند!

#قیصـــــر_امیڹ_پۅر

#Dardvarehha
Commenting is disabled for this post.

#بـــــاۅر_ٺنهـــــائي

ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ بڪَیر
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ بڪَیر ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﺍیڹ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰےﺳﺖ ڪہ ﺩﺍﺭے؛
ﺩﺳﺘﻬﺎﻳﺖ !
ﺍڪَر ﺑﺎﻭﺭ نڪني ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ
مثڸ ﻣﺘﺮسڪي
ڪہ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ٺڪاڹ‌‌ٺڪاڹ ﻣﻲخورد
دسٺ‌هایٺ
آشیانہ‌ے ڪلاغ‌هایي ميﺷﻮﺩ
ڪہ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ . . .

#ﻫﻨﮕﺎمہ_ﻫﻮﯾـــــﺪﺍ

@Dardvarehha
Commenting is disabled for this post.

#ﻗﺪﻏـــــڹ

ﺁبي ﺩﺭﯾﺎ ، ﻗﺪغڹ
ﺷﻮﻕ ﺗﻤﺎﺷﺎ ، ﻗﺪغڹ
ﻋﺸﻖ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﯽ ، ﻗﺪغڹ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ، ﻗﺪغڹ
ﺑﺮﺍے ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺯﻩ ،
ﺍﺟﺎﺯﻩ بي ﺍﺟﺎﺯﻩ ...
ﭘﭻ ﭘﭻ ﻭ ﻧﺠﻮﺍ ، قدغڹ
رقص سایہ‌ها ،قدغڹ
ڪشق بوسہ‌ے بي‌ﻫﻮﺍ
بہ ﻭﻗﺖ ﺭﻭﯾﺎ ، ﻗﺪغڹ
ﺑﺮﺍے ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺎﺯﻩ ،
ﺍﺟﺎﺯﻩ بيﺍﺟﺎﺯﻩ ...
ﺩﺭ ﺍیڹ ﻏﺮﺑﺖ ﺧﺎنڪَي
بڪَو ﻫﺮچي ﺑﺎﯾﺪ بڪَي
ﻏﺰڸ بڪَو بہ ﺳﺎﺩڪَي
بڪَو ، ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺯﻧﺪڪَي
ﺑﺮﺍے ﺷﻌﺮ ﺗﺎﺯﻩ ،
ﺍﺟﺎﺯﻩ بي ﺍﺟﺎﺯﻩ ...
ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﻮشٺڹ ، ﻗﺪغڹ
ﮔﻼیہ ڪردڹ ، ﻗﺪغڹ
ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺵ ﺯڹ ، ﻗﺪغڹ
ﺗﻮ ﻗﺪغڹ ، مڹ ﻗﺪغڹ
ﺑﺮﺍے ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺯﻩ ،
ﺍﺟﺎﺯﻩ بي ﺍﺟﺎﺯﻩ

#ﺷﻬﯿـــــﺎﺭﻗﻨﺒـــــﺮے

@Dardvarehha
Commenting is disabled for this post.

#اسٺحـــــالہ

در ساڸ صرفہ جويي لبخند
پروانہ‌هاے رنڪَ پريده
روے لباڹ ما
پرپر زدند
لبخند ما
بہ زخم بدڸ شد
و زخم‌هايماڹ
تا استخواڹ رسيد
و بوسہ‌هايماڹ
پوسيد
ما
لبخند استخواني خود را
در لا بہ لاے زخم نهاڹ ڪرديم
صد ساڸ آزڪَار
مانديم
و زخم هاے خشڪ ترڪ خورده را
در متڹ لایہ‌هاے نمڪ
خوابانديم
اما
در روزهاے ريخت و پاش لبخند
قصابڪاڹ پروار
و ڪاسباڹ رسمي پروانہ‌دار
لبخندهاے يخ‌زده خويش را
بر پيشخواڹ خود
بہ تماشا ڪَذاشتند!

#قیصـــــر_امیڹ_پۅر

#Dardvarehha
Commenting is disabled for this post.

#ۅحشٺ_از_ٺاریڪي

بہ ڪَماﻧﻢ ﻓﺎﻧﻮسي ﺑﻮﺩے
ڪہ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎے ﺧﯿﺎﺑﺎڹ ميﺗﺎﺑﯿﺪے
ﺩﻟﻬﺮﻩاے ﻋﺠﯿﺐ
ﺑﺮﺍے ﺩﺍشٺڹ ﻓﺎﻧﻮﺱ
ﺩﺭ ﺍیڹ ﺗﺎﺭیڪي ﻣﻄﻠﻖ
بہ ﺳﻤﺘﺖ ﺁﻣﺪﻡ
ﻧﺰﺩیڪ ﺷﺪﻡ
ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﺍ مي‌خوﺍﺳﺘﻢ
ﺭﻭﯾﺎے همیشڪَي مڹ
ﺑﺮﺍے ﺭﻫﺎیي ﺍﺯ ﺗﺎﺭیڪي
ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺗﺎﺭیڪي ،
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎڹ بسٺہ
ﺩﻭﺍڹﺩﻭﺍڹ بہ ﺍﻧﺘﻬﺎے ڪوچہ ﺭﺳﯿﺪﻡ
ﻓﺎصلہ‌اے ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻧﺒﻮﺩ
ﻧﻮﺭ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﻓﺎﻧﻮﺱ ،
ﺍﻧﺘﻬﺎے ﺧﯿﺎﺑﺎڹ ،
ﻭﺳﻮسہ‌ے ﭘﺎﯾﺎڹ ﺗﺎﺭیڪي
ﻭ ﻓﻘﻂ بہ ﺟﻠﻮ ﺧﯿﺰ ﺑﺮﺩﺍشٺڹ
ﻭ ﺑﻌﺪ
مڪثي ﻃﻮﻻني
ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ
ﻭ ﺗﺮسي ڪہ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ڪَرﻓﺖ
ﻓﻘﻂ یڪ
مڪث
ﺗﺮﺩﯾﺪ
ﺗﺮﺱ
ڪافي ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍے ﻧﻤﺎﻧﺪڹ ﺗﻮ
ﻭ ﺍیڹ ڪہ ﺑﺪﺍﻧﻢ
ڪَاهي
ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻮﺗﻮﺭ سیڪلٺ
مي‌توﺍﻧﺪ ﻓﺎﻧﻮسي ﺑﺎﺷﺪ ڪَذﺭﺍ

#ﭘﮕﺎﻩ_ﺍﻓـــــﺮۅﺯ

بہ ما در ڪاناڸ"درد ۅاره‌ها" ٺلڪَرام
بپیۅندید ۅ با ڪَلچیني از بهٺریڹ آثار
شعـــــراے معاصـــــر آشنـــــا شۅید

https://telegram.me/joinchat/CbreBz6JjDAPS9VFD3rdaA
Commenting is disabled for this post.

#ٺڪ_درخٺ_ایڹ_رۅزگار

ڪلاﻍ،
ﭘﺮ !
ڪَنجشڪ،
ﭘﺮ !
ﺍیڹ ﺭۅزڪَاﺭ ﺩﺭخٺي ﺍﺳﺖ
ڪہ ﺩڸ بہ ﭘﺮﻧﺪﻩ بسٺہ بۅﺩ . . .

✾✿✾✿✾

#ﺑــﺎﺯے_ﺍﺷﺘﺒــــﺎﻩ

ڪجاے بازے ما، اشٺباه بۅد
ڪہ ٺۅ ﻫــﻢ ﺑــﺎﺯے مڹ نیسٺي
ۅ مڹ هنۅﺯ،
ڪَرڪَم بہ هۅاے ٺـــــۅ . . .

✾✿✾✿✾

#ﺩﺭخٺ_خـــــۅﺵ_ﺑــﺎۅر

بہ شاخ ۅ برڪَم اعٺمـــــاد نڪڹ ،
ٺڪیہ ﺑــﺮ ﻫﻴــﭻ ﻣــﻲﺯﻧــﻲ !
مڹ،
ﺩﺭﺧــﺖ خۅﺵ ﺑــﺎۅرے ڪہ بہ ﺑﻬــﺎﺭ ﺩڸ بسٺہ بۅﺩﻡ،
ﺍﻣــﺎ
بہ مۅریانہﻫــﺎ، ﺑــﺎﺧﺘــﻢ . . .

#ڪامراڹ_رسۅڸ_زاده
Commenting is disabled for this post.

#ﻗـــﺎﺏ_ﭘﻨﺠـــﺮﻩ

ﺁڹ جا نشسٺہ‌اے
و لبخند مي‌زني
اما دسٺي ٺڪاڹ نمي‌دهي ...
ﺍے ڪاﺵ ﺁڹ ﻗـــﺎﺏ،
ﻗـــﺎﺏ ﭘﻨﺠـــﺮﻩ ﺑﻮﺩ

❧✾❧✾❧

#گڸ_یا_پـــــۅﭺ

ﺩﺭ ﺍیڹ ﺑــﺎﺯے،
همیشہ ﺑــﺮﻧــﺪﻩ
ﻣﻨــﻢ !
ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺳــﺖ ﺗــﻮ
همیشہ ڪَڸ ﺑــﻮﺩﻩ !
ﻫــﺮ ﺩﻭ ﺩﺳــﺖ مڹ،
ﭘــﻮﭺ . . .

❧✾❧✾❧

#ﺩﺭﺩ_ﺩۅسٺ_ﺩﺍشٺڹ

ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍشٺڹ
ﻳــﺎ ڪسي ﺭﺍ ﺑــﺮﺍے ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍشٺڹ،
ﻧــﺪﺍشٺڹ،
ﻫــﺮ ﺩﻭ ﺩﺭﺩ ﺍﺳــﺖ !
ﺩﺭﺩ مڹ، ﻫــﺮ ﺩﻭ . . .

❧✾❧✾❧

#ﺑﻬــﺎنہ_ﺑــﺎﺭﺍڹ

ﺑــﺎﺭﺍڹ ﺗﻤــﺎﻡ ﺷــﺪ !
ﺣــﺎﻻ ميﺗــﻮﺍڹ ﻧﺸﺴــﺖ ﻭ
ﺑــﺮﺍے ﺁﻧــﺎڹ ڪہ
ﺩیڪَر ﺑﻬــﺎنہ‌اے ﻧﯿﺴــﺖ
ﺑــﺮﺍے ﺁﻣــﺪڹشاڹ،
ڪَریسٺ . . .

#ﺳﯿﻨﺎ_بہ_ﻣﻨﺶ
Commenting is disabled for this post.

#ﺧـــﻂ_ﭘﺎﯾــﺎڹ_ﺷﺐ

※ﻧﺎﺯنیڹ ! نڪَاﻡ ڪڹ ! نڪَاﻩ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻨﺪے ‚ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﻩ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺣﺮﻑ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﻭ ﻧﺰڹ ﺑﺮڪہ‌ے ﻣﺎ ﻣﺮﺩﺍبہ
※ﻧﺮﻭ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﯾﺎ ‚ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺗﻮﯼ ڪوچہﻫﺎ ﺻﺪﺍے ﭘﺎے ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﻤﺘﺪ ڪَریہﻫﺎے ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﻧﻔﺴﺎﺕ ﺭﻭ ميﺷﻤﺎﺭڹ ﺩقیقہﻫﺎے لعنٺي
※ﺍیڹ ﺗﺮﺍنہ ﺭﻭ ﻧﺨﻮڹ ! ﺻﺪﺍے ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﻧﺎﺯنیڹ ! سڪوﺕ ﺗﻮ ﺻﺪﺍ ﺗﺮ ﺍﺯ فرﯾﺎﺩﻩ
※ﺑﺎخٺہ ﻫﺮ ڪس ڪہ بہ ﻗﺎﻧﻮڹ ﻗﻔﺲ ٺڹ ﺩﺍﺩﻩ
※ﺑﺬﺍﺭ ﺍیڹ ﻧﺎﺑﻠﺪﺍ سڪوﺕ ﺭﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰنڹ
※ﺻﺪﺍے ﻗﺪیمي ﺗﻮ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺁﺯﺍﺩﻩ
※ﻧﺎﺯنیڹ ! ﺧﯿﺎڸ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﻔﺲ ﻣﻤﻨﻮعہ
※نڪَاه ڪڹ ! ﺗﻮ ﺷﻬﺮ قصہﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻤﻨﻮعہ
※حٺي ﭘﺸﺖ ﺩﺭ بسٺہ نمي‌شہ ﺗﺮﺍنہ ﺧﻮﻧﺪ
※ﻣﯿﺮ ﻏﻀﺐ ﺩﺍﺩ ميﺯنہ : ﺗﺮﺍنہ ﺑﺲ ! ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺗﻮ ﻏﺮﻭﺏ ﺣﻨﺠﺮﻩ ‚ ﻃﻠﻮﻉ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺷﺐ ميﺗﺮسہ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﺳﺎیہﻫﺎ ﺁﺧﺮ خطڹ ‚ ﺁخہ ﺧﻂ ﺧﻮﻧﺪﻧﺖ
※ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎڹ شبہ ‚ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮعہ
※ﻧﺎﺯنیڹ ! سڪوﺕ ﺗﻮ ﺻﺪﺍ ﺗﺮ ﺍﺯ فرﯾﺎﺩﻩ
※ﺑﺎخٺہ ﻫﺮ ڪس ڪہ بہ ﻗﺎﻧﻮڹ ﻗﻔﺲ تڹ ﺩﺍﺩﻩ
※ﺑﺬﺍﺭ ﺍیڹ ﻧﺎﺑﻠﺪﺍ سڪوﺕ ﺭﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰنڹ
※ﺻﺪﺍے ﻗﺪیمي ﺗﻮ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺁﺯﺍﺩﻩ

#یغمـــــاگلـــــرۅیي
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded