Profile cover photo
Profile photo
Keuruun ATK-Palvelut
Paikallista tietotekniikka 10 vuotta
Paikallista tietotekniikka 10 vuotta
About
Posts

Hyvää ja antoisaa Itsenäisyyspäivää

Mahdollista saada kuvankäsittely-, Excelin - ja tietoturva opetusta.
Excel-kurssien osa-alueita tai kaikki yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi:
- kustannusten ja muiden tietojen selvittäminen laskelmien pohjaksi
- operatiivista laskentaa
- Excelin keskeiset ominaisuudet
- Excel -kaavioita
- erilaiset katelaskelmat
- hinnoittelu; - hävikkien ja alennusten laskeminen
- raporttien laatiminen
Tietoturva osiossa:
- tietoturvaohjelmien lisäksi, mitä olisi hyvä tietää aiheesta, saada kokonaiskuva nykyajan riskeistä

Post has attachment
-
votes visible to Public
Poll option image
Haasteellista vai joustavaa?
Puhelimella jonottaminen eri palveluihin
0%
Asiointi viranomaisten kanssa?
0%
Haasteellista vai joustavaa?
100%
Puhelimella jonottaminen eri palveluihin
Commenting is disabled for this post.

Asioiden hoitaminen sähköisen viestinnän kautta;
-yksinkertaista vai haasteellista
-mistä aloittaa, mahdollisten ongelmien ratkaisu
-lisäkustannuksia vai säästöjä.

Post has attachment
Photo

Kursseja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Yrityksen sähköinen viestintä eri sidosryhmien välillä;
-sisäinen ja ulkoinen viestintä
-vaatimukset organisaatiolta, yksilöltä.

Post has attachment
Photo

Sosiaalisen median merkitys markkinoinnissa.
- osana yrityksen muuta markkinointipoliikkaa ja tavoitteita,
( mahdolliset hyödyt/haitat? )
- median käyttö yleistynyt
- käytössä edetä harkiten
- omat kohderyhmät, miten saavutetaan
- jatkuvaa seurantaa, syntyykö tuloksia
- tehdä tarvittavat muutokset.

Toimintaympäristö on  jatkuvien muutoksien alla.
Ns. joustava organisaatio, pystyy reagoimaan eri sidosryhmiltä tuleviin odotuksiin ja vaatimuksiin.
Lähtökohtana muutotoksille on tilanteen analysointi, kartoitetaan tämän hetkinen tilanne, asetetaan uudet tavoitteet, kehitetään / muutetaan toimintaa tavotteiden saavuttamiseksi.
Muutoksen aikana on tärkeää pitää eri organisaation tasot ajantasalla, asenne muokkaus.
Sähköinen viestintä ja sen hallinta ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin ( sisäinen - ja ulkoinen toiminta? ).
Wait while more posts are being loaded