Profile

Cover photo
SiCRED sh.a
Worked at SiCRED sh.a
10 followers|23,983 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
“Specialist/e Administrimi” pranë Drejtorisë së Marrjes në Sigurim dhe Korporatat të SiCRED sh.a..
Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., njofton për një pozicion vakant pune në detyrën “Specialist/e Administrimi” pranë Drejtorisë së Marrjes në Sigurim dhe Korporatat të SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1.Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
2.Të zotërojë shumë mirë programet bazë kompjuterike (në veçanti kërkohet zotërimi shumë i mirë i Microsoft Excel dhe Word) ;
3.Të ketë aftësi shumë të mira analitike;
4.Të zotërojë aftësi për të punuar në grup dhe aftësi të mira komunikimi;
5.Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6.Të jetë disponibël për të punuar edhe jashtë orarit;
7.Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Administrimit”:

1.Administrimi i Kontratave dhe policave, regjistrimi i të dhënave, lëshimi i faturave tatimore, arshivimi i dokumentacionit nëpër dosje; si dhe
2.Përgatitja e Inventarëve kontabël, hartimi i relacioneve, hartimi i proçes-verbaleve, ndjekja e proçesit të arkëtimit të primeve, etj.

Janë të mirëpritur të gjithë personat e interesuar, të aplikojnë deri më datë 20 JANAR 2017

Aplikoni online: http://www.sicred.com.al/web/njoftimin_e_punesimi.html
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
SiCRED ju uron Gëzuar Festat!
Le të jenë këto ditë një kohë e mrekullueshme pranë familjes dhe miqve tuaj, për të ndarë me ta sa më shumë dashuri dhe gëzim!
Duke ju falënderuar edhe për këtë vit të kaluar së bashku, urojmë për vite të tjera më të gëzuara dhe suksesshme në vijim!
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., njofton për një pozicion vakant pune në detyrën “Sanitare” pranë Zyrës Qendrore të SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
2. Të ketë eksperiencë pune;
3. Të jetë e gatshme për të punuar edhe jashtë orarit.

Janë të mirëpritur të gjithë personat e interesuar, të aplikojnë deri më datë 30 NËNTOR 2016.

Aplikoni online: http://www.sicred.com.al/web/aplikim_punesimi.php
 ·  Translate
2
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., njofton për një pozicion vakant pune në detyrën “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitje” pranë Degës Durrës të SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:
1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë pranë klientëve në gjithë territorin që mbulon Dega SiCRED Durrës (Bashkia Durrës, Bashkia Rrogozhinë, Bashkia Shijak, Bashkia Kavajë);
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit,
5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
6. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
7. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
8. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Marrjes në Sigurim dhe Shitje”:

1. Vlerësimi i riskut, llogaritja e primeve të sigurimit, lëshimi i kontratave të sigurimit dhe administrimi i dokumentacionit përkatës, lëshimi i faturave tatimore, etj.
2. Evidentimi, kontaktimi, promovimi dhe shitja e produkteve të SiCRED pranë klientëve në të gjithë zonën territoriale që përfshin Dega SiCRED Durrës (Durrës, Kavajë, Shijak, Rrogozhinë).

Janë të mirëpritur të gjithë personat e interesuar, të aplikojnë deri më datë 30 NËNTOR 2016.

Aplikoni online: http://www.sicred.com.al/web/aplikim_punesimi.php
 ·  Translate
2
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
SiCRED dëmshpërblen me 105.000 Euro familjet e pilotëve të rënë në krye të detyrës.

Për më tepër lexoni artikullin: http://www.sicred.com.al/web/familjetpiloteve.html
 ·  Translate
2
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Siguroni jetën dhe shëndetin e fëmijëve tuaj, duke filluar me 500 lekë/vit!
Polica e sigurimit ofron:
- Mbulim shpenzime mjekësore në rast aksidenti
- Dëmshpërblim për fraktura dhe paaftësi
- Sigurim nga sëmundjet kritike
- Sigurim Jetë (për shkaqe aksidentale ose natyrore)
- Kartë Sigurimi

+ Paketë me ekzaminime periodike!

Për më shumë klikoni linkun:
http://www.sicred.com.al/web/jete_studenti.html

 ·  Translate
2
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Shoqata e Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve, mirëpriti në prezantimin e saj të parë shumë nga emrat e mirënjohur të fushës së financës, sigurimeve, etj., të vendit tonë, për të prezantuar qëllimin e krijimit të saj dhe pritshmëritë në të ardhmen.

Lexoni artikullin: http://www.sicred.com.al/web/Eventi_SigJete.html
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
E nesërmja s’është larg. Është nesër!

Planifikoni pensionin tuaj tani! Anëtarësohuni në fondin e pensionit vullnetar “SiCRED Pensions” për të përfituar interesa të larta të investimit tuaj!

Me vetëm 1000 Lekë në muaj, ju i shtoni pensionit tuaj shtetëror një të ardhur shtesë.

Duke u bërë anëtarë të fondit të pensionit vullnetar “SiCRED Pensions”, ju gjithashtu përfitoni:
• Sigurim Jete falas nga SiCRED
• Zbritje deri në 60% në rrjetin mjekësor SiCRED

Kontaktoni me ne për më tepër informacion: http://www.sicred.com.al/web/rrjeti_i_degeve.html
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
SiCRED vazhdon ecurinë pozitive në tregun e sigurimit të jetës! Në mbyllje të 9-mujorit, primet e shkruara nga SiCRED u rritën me 7.4% krahasuar me vitin e shkuar.
Lexoni artikullin e plotë:
http://www.sicred.com.al/web/sigurime9mujori.html

 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED

Risitë në rrjetin mjekësor SiCRED sh.a. vijojnë me shërbimet e ofruara nga:

1. Spitali Continental, në Tiranë
2. Klinika “Gentian Shabanaj”, në Elbasan
3. Klinika "Jon", në Elbasan

Spitali Continental, me një staf të trajnuar në teknikat më të reja të diagnostikimit dhe trajtimit në fushën e Radiologjisë, Urologjisë, Ekografisë, Endoskopisë, Gjinekologjisë, Kardiologjisë dhe Pneumologjisë, i shtohet rrjetit të spitaleve private në Tiranë që bashkëpunojmë me SiCRED.

Klinika “Gentian Shabanaj” është e specializuar për Videogastroskopi.

Klinika “Jon” ofron shërbime tejet cilësore të një Laboratori Klinik-Biokimik-Hormonal si dhe Ekzaminime Ekografike e Radiologjike.

Klientët e SiCRED me vendndodhje në Elbasan, por jo vetëm, mund të marrin shërbimet më të mira të ofruara pranë këtyre dy klinikave në këtë qytet.
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., njofton për një pozicion vakant pune në detyrën “Specialist i Sigurisë së Informacionit” pranë Sektorit IT të SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Elektronike apo Informatikë;
2. Të zotërojë njohuri shumë të mira për çështjet e teknologjisë së informacionit, të jetë i aftë, por jo i limituar vetëm, në trajtimin e çështjeve të mëposhtme:

• Siguria e Informacionit – Aplikim të politikave të kompanisë;
• Ndërlidhje / Rrjeta – Administrim të lidhjeve komunikuese të sigurta të pjesëve përbërëse të infrastrukturës ndërlidhëse të kompanisë në përputhje me politikat e sigurisë së informacionit;
• Pjesë dhe Programe Kompjuterike – Administrimin e sistemeve hardware-ike dhe aplikative të kompanisë në përputhje me kërkesat dhe politikat e sigurisë së informacionit;

3. Të jetë i/e përkushtuar dhe i/e aftë të përballojë ngarkesën në punë, oraret e zgjatura si dhe shërbimet jashtë qytetit;
4. Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

Janë të mirëpritur të gjithë personat e interesuar, të aplikojnë deri më datë 1 NËNTOR 2016.

Apliko online: http://www.sicred.com.al/web/aplikim_punesimi.php
 ·  Translate
1
Add a comment...

SiCRED sh.a

Shared publicly  - 
 
SiCRED ndërmerr fushatën sensibilizuese për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit

Lexoni artikullin: http://www.sicred.com.al/web/fushate_sensibilizuese.html
 ·  Translate
3
1
Add a comment...
Work
Employment
  • SiCRED sh.a
Links