4ม.ค.2561
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรมรับขวัญปีใหม่ 2561
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนำโดยรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมรับขวัญวันขึ้นปีใหม่ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมจากพระคุณเจ้าวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุท
ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/1/61
181 Photos - View album
Shared publicly