Profile cover photo
Profile photo
Vafa Kamalian
دیر بود که دانستم، به گمانم هنوز هم نمیدانم. ..
دیر بود که دانستم، به گمانم هنوز هم نمیدانم. ..
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
سامانه خوبی برای طرح مسئله و درخواست راه حل از دیگران.... حل مسئله مشارکتی
Add a comment...

Post has attachment
یکی از راههای تشخیص سن واقعی شما، وقایعی است که از آنها اطلاعاتی دارید. نه لزوما در آن زمان حضور داشته اید، بلکه از آنها اطلاع دارید. اطلاعاتتان را توسعه دهید، تا سن تجربی تان بالاتر برود.
Add a comment...

Post has attachment
شما برای نیروهای صف مقدم سازمانتان چه میکنید و چه انتظاری از آنها دارید؟ نقش آنها را چه میدانید و این نقش را چگونه برایشان تبیین میکنید؟
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
کنترل کارکنان کار پیچیده ای است. این کار لازم است اما ظرایفی دارد...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
همه میخواهند پیشرفت کنند. تعریف و جهت پپیشرفت برای شما چیست؟ چقدر روشن آن را میدانید؟
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded