Profile cover photo
Profile photo
ecommerce chabok
About
Posts

Post has attachment
سیستم های هوشمند کسب و کار و کاربردهای آن در سطوح سازمان

سیستم های هوشمند کسب و کار و کاربردهای آن در سطوح سازمان :مسئله بهره وری بیشتر سازمان و

کاهش هزینه های سازمان همواره از مهمترین دغدغه های مدیران

در سازمانهای مختلف بوده است. ارزش سیستم های هوش تجاری در تجارت به طور عمده بر این واقعیت

دلالت دارد که چنین سیستم هایی، اطلاعاتی را ارائه میدهند که ممکن است به عنوان پایه ای برای ایجاد

و تغییرات اساسی در یک شرکت خاص بکار روند. از جمله میتوان به برقراری زمینه های جدید برای همکاری،

کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید برای مشتریان اشاره کرد.

سیستم های هوش تجاری تصمیم گیری را در تمامی سطوح مدیریت مورد حمایت قرار می دهند.

تعیین گرایش های تجاری سازمان، تحلیل عمق سازمان،پیش بینی وضعیت بازار و بالا بردن توانایی رقابتی

سازمان در بازار، بالا بردن میزان سوددهی سازمان، تنضیم قیمت ها به نحو مطلوب، بالا بردن میزان فروش،

کاهش هزینه ها، تحلیل سبد خرید، بالا بردن میزان رضایت مشتری، شناسایی مشتریان دائمی و حفظ آنها،

تحلیل های مورد نیاز برای تقسیم بندی مشتری، بالا رفتن کارایی سازمان در انجام امور داخلی، قابلیت زمانبندی

امور در سازمان بصورت دقیق، توانایی استفاده مناسب از منابع اطلاعاتی موجود در سازمان، توانایی فراهم کردن

اطلاعات با کیفیت بالا، ایجاد توانایی اتخاذ تصمیمات سریع در سازمان، نشخیص زود هنگام خطرات و فرصتها،

کمک به ردگیری منشا ا صلی فاکتورهای حیاتی کارایی یک سازمان و ... ، اغلب اهداف ذکر شده فوق دارای

رویکرد کاربردی می باشند.
هوش تجاری علاوه بر این اهداف کاربردی، برخی اهداف مهم زیرساختی هم دارد:

سیستم های هوشمند کسب و کار و کاربردهای آن در سطوح سازمان:

- در سطح راهبردی، سیستم های هوش تجاری، امکان تنظیم دقیق هدف ها و پیگیری تحقق آنها را فراهم میسازند.

ارائه گزارش های مقایسه ای مختلف مانند نتایج حاصل از بررسی های تاریخی، سودمندی پیشنهادهای خاص،

اثربخشی مجاری توزیع اطلاعات همراه با شبیه سازی نتایج مربوط به توسعه و پیش بینی اینده بر پایه برخی

پیش فرضها را ممکن می سازد.

تصمیمات گرفته شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل غیر ساختار یافته قرار دارد و نتایج حاصل از آنها تاثیرات بلند

مدت و کلانی در سازمان دارند.

- در سطح تاکتیکی، سیستم های هوش تجاری، ممکن است پایه ای را برای تصمیم گیری منطبق با مدیریت بازار،

مدیریت فروش، مدیریت مالی،مدیریت سرمایه و ..... بوجود آورند.این سیستم ها اجازه میدهند که شرکت نسبت

به اقدامات آتی خوشبین بوده و عملکرد تکنولوژیکی، مالی و یا سازمانیش را در جهت تحقق هدف های راهبردی

شرکت و اثربخشی بیشتر آن، اصلاح کند. تصمیمات گرفته شده در ایده در این سطح، غالبا در حوزه مسائل ساختار

یافته بوده و توسط مدیران میانی گرفته می شوند.

- در سطح عملیاتی، سیستم های هوش تجاری برای انجام تحلیل های موردی و پاسخ به پرسشهای مرتبط با عملیات

مداوم بخشها، برآوردهای مالی به روز شده، فروش و همکاری با فروشندگان، مشتریان و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

تصمیمات گرفته شده در این سطح غالبا در حوزه مسائل ساختار یافته می باشد و توسط مدیران عملیاتی گرفته می شوند.

کلیه اهداف مذکور در سازمانها بیشتر مربوط به ایجاد یک بستر، چارچوب و معماری باثبات قابل گسترش،

تعامل پذیر و منعطف است که امکان بکارگیری فناوری های نوین تجاری را در سازمان فراهم می کند.


www.echabok.ir

مطلب قبلی ...

ادامه مطلب ...
Add a comment...

Post has attachment
ارزیابی چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان

فناوری اطلاعات هوش تجاری

مقدمه
فناوری اطلاعات هوش تجاری : در بازار متغیر کنونی و همراه با رشد فناوری اطلاعات در سازمان ها،سوق به سوی

داشتن زیرساختهای توانمند از جمله سیستم های اطلاعاتی، از چالش های استراتژیک سازمان ها می باشد.

به نحوی که در طی دوره های مختلف مدیران با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مختلف در سازمان سعی

در کسب اطلاعات مناسب از سیستم های خود داشته اند.

سازمانها دریافته‌اند که دیگر تغییرات تدریجی و سطحی راهگشای مشکلات آنان نیست و برای بقای سازمان لازم است تغییراتی

اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. هوشمندی کسب و کار یا هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا

حتی سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات

دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن به عنوان راهکاری برای سازمان های امروزه مطرح شده است.

در معماری جدید سازمانی، جایگاه سیستم های هوش کسب و کار بسیار برجسته است، چرا که به مثابه دماسنجی می ماند

که اوضاع و احوال سازمان را بر اساس کارکرد واحد های مختلف نشان می دهد.

در غیاب این دماسنج، هیچ گونه دیدی، هر چند کلی، از میزان پیشرفت کسب و کار در بازار و نحوه عملکرد واحد های مختلف سازمان

به دست نخواهد آمد و همچنین هیچ معیاری برای تصمیم گیری درزمینه راهبرد سازمان در بازار و نحوه اتخاذ تصمیم در شرایط خاص

و بحرانی وجود نخواهد داشت.

بدلیل اینکه تصمیم گیری به روش سنتی باعث به مخاطره افتادن امنیت، بقائ و سود آوری میگردد، هوشمندی کسب و کار

به عنوان ابزاری برای جمع آوری، و تحلیل داده های ساختاری و غیر ساختاری مورد استفاده شرکتها است که آنها را از مزیت های

تکنولوژیکی اطلاعات مدرن بهره مند می سازد.

سیستم های هوش تجاری با اصلاح و شفاف سازی جریانهای اطلاعاتی و مدیریت دانش سازمانها را برای


موارد ذیل توانمند ساخته و به حل چالشهای ممکن پیش رو ی مدیران کمک می کنند:

فناوری اطلاعات هوش تجاری

- استمرار سود دهی از فروش محصولات

- تحلیل هزینه ها

- نظارت بر محیط اطراف

- کشف کلاهبرداری ها و قانون شکنی ها


www.echabok.ir

ادامه مطلب...

Add a comment...

Post has attachment
تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی همانطور که عنوان نمودیم سهولت استفاده

و درک مفید بودن تکنولوژی دو بعد اساسی در تعیین و پذیرش تکنولوژی در مدل TAM بودند.

سهولت استفاده به عنوان یک اعتقاد فردی است که نشان دهنده تعامل فرد با تکنولوژی جدا از بار شناختی است

و بیان کننده سهولت فرد برای تعامل با یک محصول مصنوعی و نرم افزاری خاص می باشد.

به نظر می رسد سهولت استفاده و خود کارآمدی کامپیوتری ذاتاً با یکدیگر مرتبط بوده و مطالعات مختلفی

تاثیر خود کارایی کامپیوتری بر سهولت استفاده را تایید نموده اند و دریافتند که تاثیر سهولت استفاده بر نیات

افراد برای استفاده از تکنولوژی مثبت و دارای اهمیت زیاد می باشد.

Davis عنوان می کند که در حالی که سهولت استفاده آن حدی است که بوسیله افراد برای استفاده از

سیستم بدون تلاش درک می شود و خودکارآمدی یک قضاوت از باور فردی نسبت به توانایی انجام یک وظیفه است،

حتی اگر افراد از سهولت استفاده از یک نوع تکنولوژی خاص آگاه نباشند آنها ممکن است یک احساس پایه دار

و صحیح از توانایی های خود برای استفاده از تکنولوژی کامپیوتری داشته باشند یعنی همان چیزی که خود کارایی

کامپیوتری نامیده می شود.

بنابراین درک خود کارآمدی کامپیوتری باعث به وجود آمدن درک سهولت استفاده خواهد شد. در واقع سهولت استفاده بر خودکارامدی

افراد تاثیر می گذارد زیرا وقتی افراد استفاده کننده از تکنولوژی درک کنند که یک نوع تکنولوژی پیچیده بوده و استفاده از

آن مشکل است آنها احتمالاً به سختی استفاده از تکنولوژی را تشخیص خواهند داد و از سوی دیگر اگر استفاده کنندگان

دریابند که استفاده از بانکداری الکترونیکی مفید است اگر آنها سهولت استفاده از آن را درک نکنند آنها این نوع از تکنولوژی

را اتخاذ نخواهند کرد .
تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

در سطح فردی، افراد باید قادر باشند تا شبکه را برای داد و ستد بانکداری الکترونیکی هدایت نمایند.

سهولت استفاده درک شده بر پذیرش تکنولوژی وقتی که افراد از وب سایت برای خرید استفاده می کنند تاثیر نمی گذارد

زیرا سهولت استفاده درک شده یک کیفیت درونی و ذاتی از خرید محصولات نمی باشد . وقتی که وب سایت برای بررسی

درباره خرید مورد بررسی قرار می گیرد سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر می گذارد.

بنابراین این امکان وجود دارد که تاثیر سهولت استفاده در بانکداری الکرونیکی می تواند به این صورت تشریح شود

که طبیعت بانکداری الکترونیکی شامل بررسی و پاسخ می باشد.

در سطح سازمانی سهولت استفاده برای اعتبار و قابلیت اعتماد بانک بسیار مهم می باشد

اگر مشتریان درک کنند که استفاده از وب سایت بانک آسان است آنها به این اعتقاد می رسند

که موسسه صادق بوده مورد اعتماد بوده و چیزی را پنهان نمی کند بنابراین به رابطه با بانک متعهد می شوند .

مطالعات مختلفی وجود دارد که ارتباط مثبت بین سهولت استفاده و استفاده از تکنولوژی را ثابت می نماید و اکثریت این مطالعات

در بطن مدل پذیرش تکنولوژی قرار دارد. به نظر می رسد درک افراد و پذیرش بانکداری الکترونیکی با سهولت استفاده از آن در ارتباط بوده،

عاملی که در پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی بسیار موثر است

دلیل این امر را به این صورت می توان عنوان نمود که در جایی که تکنولوژی در مرحله کشف توسط افراد قرار دارد و استفاده از آن داوطلبانه

و اختیاری است، سهولت استفاده به احتمال فراوان متغیری برای پیش بینی استفاده از تکنولوژی می باشد.

به طور مشابه Luarn و Lin (2005( بیان می کنند که یادگیری و استفاده از سیستمهای بانکداری الکترونیکی باید

برای استفاده از این خدمات ساده و آسان باشند.

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی


www.echabok.ir

مطلب قبل....

ادامه مطلب ...
Add a comment...

Post has attachment
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات :پیشرفتهای تکنولوژی به صورت بنیادی جهان را دگرگون ساخته است، و روش و طریقه ای را که افراد

در امور تجاری و شخصی رفتار می کنند تغییر داده است.

به صورت خاص، در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری منابع قابل توجهی را در استفاده از تکنولوژی

های اطلاعاتی سرمایه گذاری نموده است. در پاسخ به خصوصی سازی، رشد شبکه های جهانی و

افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدید را بر پایه ارائه خدمات به کار گرفته است

که بانکداری الکترونیکی نامیده می شد و هدف از آن دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک می باشد.

تکنولوژی بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی اشاره دارد که با استفاده

از تکنولوژی الکترونیکی انجام می شود. این طیف از ماشین های تحویل دار خودکار ( ATM) تا دیگر خدمات

مانند پس انداز های مستقیم، پرداخت صورت حساب الکترونیکی، انتقال سرمایه الکترونیکی، تلفن بانک و

بانکداری آنلاین را شامل می شود. این تکنولوژی های الکترونیکی مالی در مراحل مختلف توسعه قرار دارند.

برای مثال ماشین های تحویل دار خودکار نزدیک به ۳۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرند و به طور

گسترده مورد قبول مشتریان قرار گرفته است.

از طرف دیگر تلفن بانک، پرداخت صورت حساب الکترونیکی و بانکداری آنلاین از جمله های فعالیت های اخیر

اضافه شده به خدمات بانک ها می باشد که نیازمند کامپیوتر و اینترنت می باشد و به اندازه ماشین های

تحویل خودکار در میان مشتریان دارای مقبولیت نمی باشد.

ادامه مطلب .....

www.echabok.ir
Add a comment...

Post has attachment
انیمیشن کوتاه piper 2016
استقلال از خانواده و قدم گذاشتن در دنیایی که شناخت کمی نسبت به آن داریم و خطر‌های مختلفی که آن را محاصره کرده‌اند،
برای همگی ما ترس بزرگی است.
اما اگر به توانایی‌های خود اعتماد کنید، خود را با شرایط وفق دهید و ترس‌های بی‌دلیل را کنار بگذارید،
نه‌تنها آینده‌ای در‌خشا‌ن را برای خود رقم خواهید زد، بلکه می‌توانید به عنوان یکی از ستون‌های اصلی خانواده و الگویی برای دیگران،
در زمان‌هایی که مشکلات گریبانگیر آشنایان می‌شود، به کمک آن‌ها بشتابید.
چگونه در کسب و کار افكار و عادات غلط خود را تغییر دهیم؟
انتخاب با شماست که با این عادتها زندگی کنید یا آنها را کنار بزنید.
Add a comment...

Post has attachment
انیمیشن کوتاه piper 2016
Add a comment...

Post has attachment
پیگیری سفارشات در شرکت چابک
تعریف پیگیری :

پیگیری سفارشات در شرکت چابک :شناخت همه مسائل و نگرانی هایی که باعث می شود ، دوست شما برای وارد شدن به کاری که خیلی ها

را میلیونر کرده ، تصمیم درست بگیرد.
اهمیت پیگیری :

این بخش ۹۰% کار شما در مرحله ورودی گرفتن است و اهمیت بسیار زیاد این قسمت به دلیل این است

که نتیجه کار در این مرحله مشخص می شود .

“وارد شدن یا وارد نشدن ” . مطمئن باشید هیچ کس بدون پیگیری وارد این سیستم نخواهد شد .

پیگیری وقتی در این سیستم معنا پیدا می کند که دوست شما جواب ” منفی” بدهد و تازه هنر شما در

پیگیری مشخص میکند که می توانید او را وارد کنید یا نه !شما در هرسطح کاری که باشید ، چه در مرحله ورودی گرفتن ، چه به عنوان بالاسری ،

و در نهایت به عنوان لیدر ، برای موفقیت خود و مجموعه باید یک پیگیر قوی و با تجربه باشید .....
......
Add a comment...

Post has attachment
پست جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه پست ایران
پست جمهوری اسلامی ایران دوره اول:

پست جمهوری اسلامی ایران : ایرانیان نخستین ملتی بودند که از حدود سه هزار سال پیش در زمان سلسله هخامنشی اقدام به تاسیس تشکیلات منظم پست با عنوان "چاپار" کردند.

ایرانیان این تشکیلات اداری را از روزگاران بسیار دور بنیانگذاری و سازماندهی کردند تا تمامی امور ارتباطی ایران زمین از آن طریق انجام شود.

در واقع در ایران باستان، چاپارخانه ها مشهورترین و حساس ترین تشکیلات اداری هخامنشیان بودکه گروه چابک سواران آن با اسب های

تند رو و طی مسافت های طولانی، ارتباط دایمی بین مرکز و ایالات را برقرار می کردند و در کوتاهترین زمان اخبار و گزارش های واصله از

گوشه و کنار ممالک را به مرکز و از مرکز به دور ترین نقاط کشور می بردند.

داريوش هخامنشي براي اداره بهتر کشور و سهولت در امر نظارت بر قلمرو وسيع و پهناور ايران نظام ارتباطی را سامان بخشید.

به دستور وی براي آگاهي و اطلاع از جديدترين رخدادها در سراسر قلمرو خود، جاده هايي ساخته شد که مهمترين آنها به

"راه شاهي" معروف بود که 2400 کيلومتر مسافت داشت.

به فاصله هر 24 کيلومتر چاپارخانه اي ساختند که در اين چاپارخانه ها هميشه اسب هاي تازه نفس آماده بودند.

پيک هاي دولتي با رسيدن به اين چاپارخانه ها اسب هاي خود را عوض مي کردند و با اسبي تازه نفس با سرعت

به راه خود ادامه مي دادند.

انتقال پیام از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر به همين صورت ادامه مي يافت تا به مقصد مي رسيد.

داریوش در مورد چابک سواران دولتی خود می گوید:

" نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاريكي شب نمي تواند پيك هاي تندرو را از حركت بازدارد.

" امروزه اين جمله در بالاي سر در ساختمان اداره پست نيويورك به چشم مي خورد.

چاپارخانه های ایران تا مدت ها یکی از وسیع ترین شبکه ارتباطی دنیای کهن محسوب می شد.

پست جمهوری اسلامی ایران دوره دوم:........

www.echabok.ir
Add a comment...

Post has attachment
خطاهای شناختی در مذاکره


🔵 خطاهای شناختی در مذاکره

🔻ذهن خوانی mind reading
فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند.

مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس حتما از دست من ناراحت است.

🔻پیش گویی furtune telling
پیش بینی می کنید که حوادث آینده، بد از آب در می آیند یا این که خطرات زیادی شما را تهدید می کند.

مثل : ”در امتحان شکست می خورم” یا ”کاری گیر من نخواهد آمد”.

🔻فاجعه سازی catastrophizing
معتقدید هر چه اتفاق افتاده یا خواهد افتاد به شدت افتضاح، ناخوشایند و غیر قابل تحمل است.

مثل : ”افتضاح می شود اگر در دانشگاه قبول نشوم”.

🔻برچسب زدن labling
به خودتان یا دیگران، صفات کلی و منفی نسبت می دهید.

مثل : ”من آدم بدبختی هستم” یا من آدم بی ارزشی هستم”.

🔻نادیده گرفتن جنبه های مثبت discounting positives
مدعی هستید که کار های مثبت خودتان یا دیگران پیش پا افتاده و ناچیز هستند.

مثل: ”این کار از عهده همه بر می آید” یا ”قبول شدن در کنکور که کار مهمی نیست”.

🔻فیلتر منفی negative filter
تقریبا همیشه جنبه های منفی را می بینید و به جنبه های مثبت توجه نمی کنید.

مثل: ”هیچ کس مرا دوست ندارد”.

🔻تعمیم افراطی overgeneralizing
بر پایه یک حادثه، الگو های کلی منفی را استنباط می کنید.

مثل: ”این اتفاق همیشه برای من اتفاق می افتد” یا ”در همه کار ها شکست می خورم”.

🔻تفکر دوقطبی dichotomus thinking
به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می کنید.

مثل : ”همه مرا طرد می کنند” یا همه وقتم تلف شد“.
🔻باید اندیشی should

به جای این که حوادث را بر پایه چیزی که هستند ارزیابی کنید. بیشتر آن ها بر اساس چیزی که باید باشند، تفسیر می کنید.

مثل : ”باید کارم را خوب انجام بدهم” یا ”باید در کنکور قبول شوم”.

🔻شخصی سازی personalizing
علت بروز حوادث منفی را به خودتان نسبت می دهید و سهم دیگران را در بروز مشکل نادیده می گیرید.

مثل : ”ازدواجم بهم خورد، چون من مقصر بودم”.

🔻سرزنش گری blaming
دیگران را علت مشکلات و احساسات منفی خود می دانید و از طرفی مسئولیت تغییر رفتارتان را نیز فراموش می کنید.

مثل : ”دیگران باعث عصبانیت من می شوند” یا ”والدینم باعث و بانی همه مشکلات من هستند”.

🔻مقایسه های نا عادلانه unfair comparisons
حوادث را طبق معیار های ناعادلانه تفسیر می کنید. خودتان را با کسانی مقایسه می کنید که از شما برترند و به این نتیجه می رسید که آدم حقیری هستید.

مثل : ”او خیلی موفق تر از من است” یا ”شاگرد اول کلاس در امتحان خیلی بهتر از من عمل کرد”.

🔻تاسف گرایی regret orientation (کشکول ای کاش)
به جای این که در حال حاضر به کاری فکر کنید که از دستتان بر می آید، بیشتر به این مسئله می اندیشید که ای کاش در گذشته بهتر عمل می کردید.

مثل : ”اگر تلاش کرده بودم ، شغل بهتری پیدا می کردم” یا ”ای کاش این حرف را نمی زدم”.

🔻چی می شد اگر what if
دائم از خودتان سوال می کنید چی می شود اگر چنین اتفاقی بیفتد و با هیچ جوابی راضی نمی شوید .

مثل : ”حرف شما درست است، اما چی می شود اگر مضطرب شوم؟” یا ”چی می شود اگر نفسم در سینه حبس شود؟”

🔻استدلال هیجانی emotional reasoning
از احساسات خود برای تفسیر واقعیت استفاده می کنید.

مثل : ”چون دلم شور میزند، پس اتفاق ناگواری می افتد."

🔻نادیده انگاری شواهد متناقض ignoring counter evidences
شواهد یا استدلال های ناهمخوان با تفکر خود را ردرد می کنید.

مثل : ” هیچ کس مرا دوست ندارد”. هر گونه شواهد متناقض را نادیده می گیرد و در نتیجه فکرتان همیشه تایید می شود.
🔻قضاوت گرایی judgment focus

به جای این که خودتان، دیگران و حوادث پیرامون را بپذیرید و درک کنید، اغلب آن ها را در قالب ارزیابی های سیاه و سفید می نگرید.

دائم خودتان و دیگران را طبق یکسری معیار های دلبخواهی، ارزیابی می کنید و متوجه می شوید که خودتان و دیگران پایین تر از آن حدی هستید که باید باشید.

مثل : ”در دوران دانشگاه خوب عمل نکردم” یا ”اگر تنیس بازی کنم، از پس آن بر نمی آیم” یا ”سارا چقدر موفق است، ولی من اصلا موفق نیستم”.
Add a comment...

Post has attachment
تاکتیک‌های مذاکره برای جذب سرمایه‌گذار

تاکتیک‌های مذاکره برای جذب سرمایه‌گذار :جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها همواره جزئی

از هفت‌خوان کارآفرینی است که اگرچه نمی‌دانیم خوان چندم است ولی مسیری است

که نمی‌توان آن‌را حذف کرد و حتما بایستی با تمام دشواری‌هایش پیموده شود.

دنبال حرف اول و آخر نباشید که آن را ایده می‌گویند یا سرمایه یا تیم یا هر چیز دیگری‌،

مهم آن است که بدون جذب سرمایه خیلی از استارت‌آپ‌هایی که از تیم‌های قوی و ایده‌های مناسب و

از مدل کسب‌و‌کار قابل اتکایی برخوردار بودند‌، امروزه وجود ندارند چون به دلیل عدم جذب سرمایه مناسب نتوانسته‌اند

حتی شکل بگیرند تا اینکه بخواهند بر اثر چالش‌های پیش رو از بین بروند‌. اینکه یک استارت‌آپ به دلیل شکست

محو شود، خیلی ارزشمند‌تر از آن است که به دلیل عدم جذب سرمایه‌، شکل نگرفته حذف شود.

پس شاید جزو خوان‌های اول بتوان جذب سرمایه را نام برد ولی خوانی دشوار‌تر در ابتدای مسیر است

که دست و پنجه نرم کردن با آن کمی پختگی می‌خواهد که باتوجه به سن و سال اغلب کارآفرینان

استارت‌آپ‌ها این شرایط و موعد زمانی برای مذاکره کمی غیر‌منصفانه است.

لذا در اکثر استارت‌آپ‌های موفق دنیا جلسات مذاکره با سرمایه‌گذار توسط مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای و

مشاوران سرمایه‌گذاری و بازاریابی و حتی مشاوران حقوقی اداره و طراحی می‌شود و موسسان استارت‌آپ

بیشتر به ایفای نقش می‌پردازند تا طراحی سناریو.

البته متقاعد کردن این مشاوران برای همکاری، خود یک نوع مذاکره است و نوعی Pitch محسوب می‌شود که

بایستی بتوان باور مشاوران را برای همکاری جذب کرد حتی اگر قرار باشد به‌جای حق‌الزحمه به آنان سهمی از

استارت‌آپ را ارائه کرد.

سرمایه مانند سایر اجزای استارت‌آپ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کارآفرینان مجبورند

برای تحقق آن تمامی تکه‌های پازل کسب‌و‌کار خود را به‌درستی سر جای خود قرار دهند .

جذب سرمایه در هر مرحله‌ای و از هر شخصیت حقیقی و حقوقی چه سرمایه‌گذار سنتی و چه سرمایه‌گذار خطر‌پذیر مراحل مختلفی دارد

ولی یکی از شاخص‌ترین قسمت‌های آن جلسه اولیه معرفی استارت‌‌آپ و ایده به سرمایه‌گذار است که به آن Pitch deck گویند.

جلسه پیچ‌دک قاعده و ریزه‌کاری خود را دارد و ما اگر بخواهیم به آن از ارتفاع چند هزار پایی نگاهی بیندازیم،

می‌توانیم ماهیت آن‌را در سطر‌های ذیل ببینیم.

جلسه پیچ‌دک یکی از پر‌چگالی‌ترین انواع مذاکره است که بایستی در بازه زمان کوتاهی جریان عظیمی از اشتیاق و تمایل در سرمایه‌گذار ایجاد شود.

این مذاکره پرچگالی در حالت کلی جریانی یک‌طرفه دارد؛ یعنی جریانی از سوی کارآفرینان به سمت سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.‌

زمانی که این قاعده در جهت‌دهی جریان، از بین برود و مانند سایر انواع مذاکرات شاهد یک جریان منطقی دو‌طرفه باشیم‌، ان وقت باید بگوییم که پیچ‌دک صحیحی را اجرا نکرده‌ایم...........
www.echabok.ir
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded