Profile

Cover photo
ประวัติศาสตร์ไทย
89 followers|161,786 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
ภัยต่อความมั่นคงของชาติในประวัติศาสตร์ไทย? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/blog-post_16.html
 ·  Translate
แปลกใจ...พฤติกรรมคน"ธรรมกาย". เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เงินจำนวนมหาศาลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ถูกยักย้ายถ่ายโอนเข้าบัญชี “ธัมมชโย” วัดพระธะรมกาย พระลูกวัด ตลอดจนฆราวาสบางคนที่เกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายอย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นเป็นคดีความต่อกัน ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และอาจเลยไปไกลถึงขั้นมีการ ...
1
Add a comment...
 
ประจักษ์สันดานมหาเถรและทรราชย์ทุกตัว? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/blog-post_8.html
 ·  Translate
8 มี.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ หลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คเพจชื่อ "หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)" โดยนำภาพพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษชายคดีอาญาหนีคำพิพากษาศาลสั่งจำคุก 2 ปีไปต่างประเทศ ...
1
Add a comment...
 
ทรัพย์สินของภิกษุ ศึกษาจากพระไตรปิฎกและกฎหมายตราสามดวง

(บทความเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ผมได้นำบทความเรื่อง “ธัมมชโยละเมิดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช” ที่ได้เขียนให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๔๒ ภายหลังจากที่มีบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชประทานออกมาในฉบับแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และ “ธัมมชโย” ก็ยังไม่ยอมรับว่า ต้องปาราชิกตามพระธรรมวินัยเป็น “อภัพพบุคคล” ที่จะต้องถูกกำจัดให้พ้นให้จากหมู่สงฆ์และไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้กับวัดอีกด้วย

ถ้าคณะสงฆ์และรัฐบาลได้ดำเนินการตามพระธรรมวินัยที่สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้เสร็จเด็ดขาดเสียในตอนนั้น เรื่องรับทรัพย์สินที่เข้าข่ายการฟอกเงินที่ยักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาฐานรับของโจรจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะนี้

จากข้อเสนอที่ผมได้ให้ความเห็นว่า ทรัพย์สินของพระภิกษุ ซึ่งมีความหมายรวมถึงทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น ควรจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น

หลังจากที่ผมได้เสนอความเห็นดังกล่าวนี้ออกไปแล้ว ก็มีท่านผู้รู้ทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์สนับสนุนความเห็นของผม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อาทิ

หนึ่ง ที่จะให้ตกเป็นสมบัติของวัด ควรจะเป็นเฉพาะประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ที่ดิน

สอง ถ้าจะให้ประเภทสังหาริมทรัพย์ตกเป็นสมบัติของวัด ก็ควรจะเป็นเฉพาะสังหาริมทรัพย์ที่มีค่า เช่น รถยนต์ หรือประเภทเพชรนิลจินดา เพราะเป็นทรัพย์ที่มีราคา

แต่ที่มีความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ ที่จะให้ตกเป็นสมบัติของวัด ก็เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศเท่านั้น จะต้องไม่รวมถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุ

1.ท่านผู้รู้ยังได้กรุณาแนะนำผมให้ศึกษาเรื่องนี้จากพระไตรปิฎกในสิกขาบทที่ 1 จีวรวรรค ใบนิสสัคคิยกัณฑ์ ที่มีความตอนหนึ่งว่า

“พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้นทรงอนุญาตให้ภิกษุมีจีวรได้เพียง 3 ผืน

ผ้านุ่ง

ผ้าห่ม

ผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่า สังฆาฏิ

ภิกษุ ฉัพพัคคีย์ (ภิกษุผู้รวมกันเป็นคณะ 6 รูป) เข้าบ้าน อยู่ในวัดลงสู่ที่อาบน้ำด้วยไตรจีวรต่างสำรับกัน ภิกษุทั้งหลายติเตียน ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามเก็บอติเรกจีวร คือจีวรที่เกินจำเป็นเกินจำนวนที่กำหนด ถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

ในสิกขาบทที่ 8 โกสิยวรรค ในนิสสัคคิยกัณฑ์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามรับทองเงิน ความดังนี้

“เจ้าของบ้านที่พระอุปนนทะ ศากยบุตร เข้าไปฉันเป็นนิตย์ เตรียมเนื้อไว้ถวายเวลาเช้า แต่เด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืน 
จึงให้เด็กกินไป

รุ่งเช้าจึงเอากหาปณะ (เงินตรามีราคา 4 บาท) ถวาย พระอุปนนทะก็รับ มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุรับเอง ใช้ให้รับทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน ที่เขาเก็บไว้เพื่อตน ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด

ภายหลังทรงอนุญาตให้ยินดีในปัจจัยสี่ได้ คือ ทายกมอบเงินไว้แก่ไวยาวัจกร เพื่อจัดหาปัจจัยสี่ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่นอนที่นั่ง ยารักษาโรค ภิกษุต้องการอะไรก็บอกให้เขาจัดหาให้ จึงมีประเพณีถวายใบปวารณาปัจจัยสี่มาจนถึงปัจจุบัน

ท่านผู้รู้ได้เน้นให้เห็นว่า นี่คือแก่นแท้ในพระไตรปิฎก ที่ห้ามพระภิกษุเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองที่มีค่ามากเกินความจำเป็นของสงฆ์ แม้จีวรก็ให้มีได้เพียง 3 ผืน

ส่วนเงินทองนั้นก็ห้ามรับ ห้ามยินดีเก็บไว้เพื่อตน ทรงอนุญาตเฉพาะที่จำเป็น ให้ยินได้ในปัจจัยสี่เท่านั้น

2.จากพระไตรปิฎก ก็มาสู่กฎหมายตราสามดวง ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 มาตรา 36 ได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของพระภิกษุไว้ว่า

“ภิกษุ จุติ จาก อาตมภาพ แล คหัถ จะปันเอาทรัพย์มรดกนั้นมิได้ เหตุว่าเขาเจตนาทำบุญให้แก่เจ้าภิกษุเปนของอยู่ในอารามท่านแล้ว ถ้าเจ้าภิกษุอุทิศไว้ให้ทานแก่คหัถๆ จึงรับทานท่านได้

อนึ่ง ถ้าคหัถมรณภาพ (บิดามารดา) ญาติพี่น้อง ลูกหลาน เปนเจ้าภิกษุอยู่ในสิกขาบทแล้ว จะปันเอาทรัพย์มรดกคหัถนั้นมิได้ เหตุว่าเปนบุตรพระเจ้าแล้ว ถ้าคหัถผู้มรณภาพนั้นอุทิศไว้ถวายสวิญาณกะทรัพย์ และอะวิญาณกทรัพย แก่เจ้าภิกษุผู้เปนญาติพี่น้องลูกหลาน จึงรับเอาทรัพย์ทั้งนั้นเป็นของเจ้าภิกษุได้ ถ้าเจ้าภิกษุจุติจากอาตมภาพ ทรัพย์นั้นคงเป็นของในอาราม ผู้ใดจะว่ากล่าวเอาท่านว่ามิได้เลย”

จะเห็นได้ว่า แม้ในกฎหมายตราสามดวง ก็มีหลักที่ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ก็จะต้องตกเป็นสมบัติของวัด ดังที่ได้ให้เหตุผลไว้ว่า

“เหตุว่า เขาเจตนาทำบุญให้แก่เจ้าภิกษุ เป็นของอยู่ในอารามท่านแล้ว” และอีกตอนหนึ่งที่ได้ให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่า 
จะปันเอาทรัพย์มรดกนี้มิได้ เพราะเหตุว่าเป็นบุตรพระเจ้าแล้ว (พระพุทธเจ้า)

3.ซึ่งหลักการในกฎหมายตราสามดวง ในส่วนนี้ก็ตรงกับหลักที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้บัญญัติไว้ในปัจจุบันว่า พระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายหลัง

แต่ในส่วนที่จะต้องแก้ไขหรือยกเลิกไปเลยก็คือ มาตรา 1623 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้บัญญัติว่า

“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”

จะเห็นได้ว่าในมาตรานี้มีช่องว่างในทางกฎหมายที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ โดยนำทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ เช่น เขาถวายที่ดินให้กับวัด แต่ได้ใส่ชื่อเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปหนึ่งในวัดนั้นมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนด แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเขามีศรัทธาที่จะถวายให้กับวัดโดยตรง

โดยช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวก่อนที่พระภิกษุจะถึงแก่มรณภาพ ถ้าสึกไปก่อน ที่ดินนั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นไปเลย หรืออาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยการจำหน่ายจ่ายโอนในระหว่างมีชีวิตให้กับคนอื่น หรือหลีกเลี่ยงโดยการทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับบุคคลอื่น เพราะฉะนั้น เมื่อถึงแก่มรณภาพ ทรัพย์สินนั้นก็จะไม่ตกเป็นสมบัติของวัด

ผมจึงมีความเห็นสอดคล้องกับท่านผู้รู้ ที่ควรจะได้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ให้เป็นไปในหลักการใหม่ว่า

“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น ตั้งแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา”

ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (เช่น แก้วแหวนเงินทอง รถยนต์) ที่มีราคาสูง ก็ควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นเฉพาะปัจจัยที่จำเป็นตามสมควร ซึ่งได้แก่ปัจจัยสี่ ดังที่ทรงอนุญาตให้ยินดีรับไว้ได้

พร้อมนี้ผมได้นำคำนำของท่านพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงไว้
ในหนังสือของผมชื่อว่า “คัมภีร์ศาสนาที่สำคัญของโลกอันว่าด้วยปรัชญาและฐิติในการรักษา ปฏิรูปวินัยการเงินการคลัง” มีความตอนหนึ่ง ดังนี้

“....พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวินัยของชาวพุทธที่เกี่ยวกับการเงินของคฤหัสถ์ไว้ว่า “แสวงหาทรัพย์โดยสุจริต โดยชอบธรรม 
เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เผื่อแผ่แบ่งปันและทำบุญไม่ลุ่มหลง ไม่มัวเมา มีปัญญาเครื่องสลัดออก (นิสสรณปัญญา) ใช้จ่ายทรัพย์นั้น (อง.ทสก.๒๔/๙๑/๑๘๘) ในที่นี้ คำว่า “มีปัญญาเครื่องสลัดออก” หมายถึง จ่ายทรัพย์อย่างเป็นนายของทรัพย์ ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์....”

สุดท้าย กระผมขอกราบอัญเชิญลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ดังนี้ครับ

“ขออนุโมทนาทุกท่านที่สนใจ ห่วงใยพระพุทธศาสนา แสดงความเป็นคนดี ด้วยมีกตัญญูกตเวทิตาธรรม”

ปรีชา สุวรรณทัต


 ·  Translate
1
1
Add a comment...
 
ฟ้าผ่าทรรายช์ในผ้าเหลืองและพวก! http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/blog-post_4.html
 ·  Translate
ฟ้าผ่าธรรมกาย ! ดีเอสไอออกหมายเรียกธัมมชโย หากเรียกแล้วไม่มาก็จะออก..หมายจับ. อา..ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ รับกับเทศกาล "มาฆบูชา" ของปีนี้เลยเชียวล่ะ และต้องถือว่าเป็นคดีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก เมื่อบุคคลระดับ "ผู้นำพุทธโลก" นัมเบอร์วัน นาม "ธัมมชโย"ต้องเฉียดคุกเฉียดตะราง เพราะเรื่องเงินๆ ทองๆ ...
1
Add a comment...
 
รัฐบาลต้องดำเนินการ? ธัมมชโยปราชิกประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/02/blog-post_26.html
 ·  Translate
ทำเนียบระบุ. "เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี". คือผู้มีอำนาจชี้ขาดธัมมชโยว่าปาราชิกหรือไม่ ? อา..หลงประเด็นอีกแล้วครับท่าน คือความจริงแล้ว อย่าว่าแต่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเลย ต่อให้กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป ก็ไม่มีใครกล้าชี้ว่า "ธัมมชโยปาราชิก" เพราะเกรงอิทธิพลของธัมมชโย ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงอาศัย ...
1
Add a comment...
Have them in circles
89 people
Samart K's profile photo
บิว จันทรารังษี's profile photo
Sterlin ps's profile photo
pirunporn loursuwan's profile photo
omoSy P.'s profile photo
Ga ma's profile photo
manit thong's profile photo
Suwat Wasnawin's profile photo
Wirachon Padubsee's profile photo
 
ประวัติศาสตร์พฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/04/blog-post_13.html

http://www.alittlebuddha.com/

www.facebook.com/thaihistory
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
หน่วงที่มหาชนต้องช่วยตรวจสอบพฤติกรรม? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/blog-post_7.html
 ·  Translate
หน่วงที่มหาชนต้องช่วยตรวจสอบพฤติกรรม? แดงหนึ่ง ! ดีเอสไอประกาศตารางสอบคดีคลองจั่น. ธัมมชโยติดโผกรุ๊ปแรก. อ้า..ก็ธรรมดาล่ะฮ่ะ เพราะว่า พณฯท่านธัมมชโยนั้น ชอบอะไรที่มันเด่น สง่า ท้าทาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตน ไอ้ที่จะยอมเป็นสองรองใครในปัถพีนี้ไม่มีทาง ดังเช่น การรับพัดยศชั้นเทพ ก็ไม่ยอมเข้าวัง ...
1
Add a comment...
 
กรรมของทรราชย์ในผ้าเหลือง พศ.2558 http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/2558.html
 ·  Translate
ยึดทรัพย์ ! ธัมมชโย-บริวาร และสหกรณ์มงคลเศรษฐี. ดีเอสไอระบุอีกไม่กี่วันรู้ผล. อา..ถ้าเป็นจริงก็เจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนัก ในชีวิตของท่านธัมมชโย ซึ่งถือว่าเป็นนักบวช "นัมเบอร์วัน" ของเมืองไทยในเวลานี้ ขณะที่กำลังแสดงบทบาท"เซ๊นต์-เซียน" หรือ "ผู้วิเศษ" สวมบทบาทศาสดาพยากรณ์ ...
1
Add a comment...
 
ผู้ปาราชิกและมหาเถรสมาคมผู้เป็นภัย? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/03/blog-post_2.html
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ประจักษ์แจ้งนานแล้ว ธัมมชโยปาราชิก ใครละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/02/blog-post_58.html
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
คำคมทรราชย์ในผ้าเหลืองขอให้จบเรื่อง? http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2015/02/blog-post_25.html
 ·  Translate
มึน ! สมเด็จวัดปากน้ำขอให้จบเรื่อง. ยกคำคม. "ไฟจะดับได้เมื่อไม่เติมเชื้อ". อืม ! มันก็ดูดีนะครับพระเดชพระคุณ แต่มีปัญหาว่า เรื่องอะไรที่หลวงพ่อใหญ่อยากให้จบเพราะเห็นมีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกิน ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว ก็คิดว่าน่าจะขอให้จบได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวม ...
1
Add a comment...
People
Have them in circles
89 people
Samart K's profile photo
บิว จันทรารังษี's profile photo
Sterlin ps's profile photo
pirunporn loursuwan's profile photo
omoSy P.'s profile photo
Ga ma's profile photo
manit thong's profile photo
Suwat Wasnawin's profile photo
Wirachon Padubsee's profile photo
Contact Information
Contact info
Mobile
0846514822
Story
Tagline
เพื่อชาติไทย
Introduction
เป็นหน้าประวัติศาสตร์ ของมวลมหาประชาชน ที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติไทย และร่วมรวมข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของประเทศไทย ศึกษาข้อมูลที่