Profile cover photo
Profile photo
Entertainment.
1 follower -
movie, funny, drama, cartoon, healthy
movie, funny, drama, cartoon, healthy

1 follower
About
Entertainment.'s posts

Post has shared content
กระทงกลีบบัว : ลอยกระทงออนไลน์ 2554 : Mthai เชิญชวนร่วมลอยกระทงออนไลน์
www.mthai.com
ท่านที่เลือกกระทงประเภทนี้มักเป็นคนขี้สงสาร จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบความสงบ พูดจาพาทีนุ่มนวลน่ารัก ช่างสังเกตุ มีจินตนการสูง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ชอบการตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรง เป็นคนมีปากเป็นเอก ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย คนประเภทนี้มักเป็นที่รักของผู้พบเห็น เป็นผู้เสียสละอยู่เสมอ เป็นนักประณีประนอมชั้นดี ...

Post has attachment
กระทงกลีบบัว : ลอยกระทงออนไลน์ 2554 : Mthai เชิญชวนร่วมลอยกระทงออนไลน์
www.mthai.com
ท่านที่เลือกกระทงประเภทนี้มักเป็นคนขี้สงสาร จิตใจโอบอ้อมอารี ชอบความสงบ พูดจาพาทีนุ่มนวลน่ารัก ช่างสังเกตุ มีจินตนการสูง อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ชอบการตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรง เป็นคนมีปากเป็นเอก ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย คนประเภทนี้มักเป็นที่รักของผู้พบเห็น เป็นผู้เสียสละอยู่เสมอ เป็นนักประณีประนอมชั้นดี ...
Wait while more posts are being loaded