"همه مان مي ميريم ،اين كفاره ي زندگي كردن است."


خاطرات پس از مرگ براس کوباس/ماشادود آسیس/عبدالله كوثري
Translate
73
12
Farhang V. R's profile photoAhmad Razavi's profile photosophia sa's profile photoMehdi Barghi's profile photo
3 comments
Translate
Translate
ali .a
 
زندگی یه خواب وحشتناکه(فیلم گلادیاتور)
Translate
Add a comment...