"همه مان مي ميريم ،اين كفاره ي زندگي كردن است."


خاطرات پس از مرگ براس کوباس/ماشادود آسیس/عبدالله كوثري
Translate
78
12
شاینی گرل's profile photoReza Haghi's profile photoRahmat Nikan's profile photoshaghayegh ghanian's profile photo
3 comments
Translate
Translate
 
مرگ هم عرصه بایسته ای از زندگی است
کاش شایسته این خاک سپاری باشم.....
Translate
Add a comment...