+Hampus Palmqvist Hellsten's samhällskunskapslärare påstod för en tid sedan att +Piratpartiet är ett parti vars enda syfte är att göra piratkopiering laglig. Hampus blev förstås chockad över lärarens okunskap och har gått och grunnat på om hans samhällskunskapslärare, en person som förväntas veta en del om hur samhället fungerar, verkligen, på riktigt, har så dålig koll. Så igår frågade han ännu en gång vad läraren visste om Piratpartiet, och fick bekräftat att läraren verkligen trodde att fildelningen är partiets enda fråga.

Vi vet att folk i allmänhet av någon anledning har fruktansvärt svårt att ta till sig vad Piratpartiet egentligen vill och står för – men när okunskapen t.om. omfattar samhällskunskapslärare börjar det hela bli lite skrämmande.

Folk i allmänhet, och samhällskunskapslärare i synnerhet, borde få i läxa att läsa +Christian Engström's sammanfattning över allt Piratpartiet åstadkommit i EU, här: http://bit.ly/eupiratnytta
och, om inte fördjupa sig i hela www.piratpartiet.se, så åtminstone läsa femminuterssammanfattningen här: http://bit.ly/pp5min

Jag har även tidigare länkat till +Joachim Persson's strålande text http://bit.ly/ppfildelning som är bra, men lång. Jag valde då ut de 200 viktigaste av hans 4500 ord - dessa 200 ord är de som borde bankas in i alla som tror att fildelning is the Pirate shit:
"Efter att ha följt Piratpartiet under ett par år lite närmare kan jag sammanfatta det jag sett partiet göra enligt följande (bara ett axplock):

*Piratpartiet har varit drivande part i att stoppa ACTA i EU-parlamentet
*Piratpartiet har aktivt arbetat för att informera om massövervakning och kränkning av mänskliga rättigheter i Sverige, EU och övriga världen, men främst med fokus på Sverige, FRA, IPRED och lagar som stiftas/skärps som ren följd av statens tro om att alla måste övervakas i varje stund.
*Piratpartiet har aktivt debatterat i frågor om människors lika värde och tydligt visat att man står upp även för den enskilda individen med de medel man har.

Majoriteten av det jag sett har inte ens innefattat ordet fildelning. Märkligt, eftersom varenda människa jag pratar med om Piratpartiet i princip vill påstå att "fri fildelning" är partiets allra viktigaste punkt.

Piratpartiet vill förändra upphovsrätten för att nuvarande upphovsrätt hindrar sund spridning av information och kunskap, men också för att nuvarande lagstiftning kräver massövervakning av alla människor, även där misstanke om brott ej föreligger.

Det är däremot alldeles felaktigt att påstå att Piratpartiet vill avskaffa upphovsrätt. Det stämmer inte alls. Förändra den så att den fungerar i dagens samhälle, inte avskaffa."

Jag vet inte om oförmågan att ta till sig detta har att göra med hjärnans inbyggda superförmåga att förtränga det som upplevs som alltför otäckt, och integritetsläget är verkligen otäckt. Den som inte tycker det, och går omkring och rabblar det där rent-mjöl-mantrat, borde läsa Wilhelm Agrells http://bit.ly/felpase och fundera på det +emma marie andersson skriver om här http://bit.ly/detmanintevet samt, inte minst, läsa hennes http://bit.ly/syftet och förstå att terrorismbekämpning aldrig ens varit ett mål med övervakningen.

Och när man till slut äntligen är upplyst om ur allvarligt läget är och har förstått att det är detta Piratpartiet kämpar emot, då behöver man bara, som ett sista steg, ögna igenom +Anna Troberg's http://bit.ly/endaalternativet för att förstå att Piratpartiet är det enda alternativet.

(du har nu fem månader på dig att dela dessa texter och upplysa de ignoranta.)
Shared publiclyView activity