Profile cover photo
Profile photo
Azemina Timotijevic
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment

Add a comment...

I mitt första inlägg ville jag med mitt eget exempel(varit mobbad på SKV Vimmerby och utan rehabiliterings plan  efter nästan fyra år sjukskrivning portas bort från arbetsplatsen) ge stödd till namnsamlingen mot vuxenmobbning i arbetslivet och kräva kriminalisering av vuxen mobbning ! 
Kriminalisera vuxen mobbing!
 Mitt konkret fall domen 266-12 meddelad 6 juli 2012 i Kammarrätten Jönköping står fast. I detta fall har Försäkringskassan lämnat väsentliga falska uppgifter. Tex. Azemina har varit lång tid sjukskriven nästan fyra år, FK ger falsk uppgift att Azemina varit sjukskriven i korta perioder  i sin utredning. 3 st.FK-s dokumentation från avstämningsmötena, psykolog Ringströms  och psykiater Bäcks utredningar begärda av företags läkaren Gunnar Alm styrker mobbing på Azeminas arbetsplats och lång tid sjukskrivning på grund av mobbning.. Azeminas AG SKV och FK har serverat och falska uppgifter om DO Anders Bergstrand att Azeminas AG fått beröm för hanteringen av Azeminas fall från DO och att DO kunde inte bekräfta mobbning i Azeminas fall. Saningen är att DO begärde rehabilitering för Azemina på grund av mobbning och detta DO bekräftade vid muntliga förhandlingen i Kammarrätten Jönköping.  Azemina portades bort från arbetsplatsen utan rehabilitering, utan möte och rehabiliterings plan med FK och AG på mer än två år.Förvaltningsdomstolarna väljer bort alla bevis som styrker mobbing . JO kan inte göra något att uppgifterna från FK och AG är falska på grund att processen i Förvaltningsdomstolarna tog mer än två år! Man är rättslös! Kriminalisera vuxen mobbing! Låt inte Försäkringskassan att servera falska uppgifter i arbetsskadeärenden på grund av vuxen mobbing på arbetsplatser till förvaltningsdomstolarna. Ärenden där människor har hamnat i depression, posttraumatisk stressyndrom, osv. Det är inte mänskligt men jätte lätt för FK att driva sådana ärenden, där människan är svag och tar en dag i taget att leva... Detta är oacceptabelt i Sverige.
 Höj din röst för att kränkande särbehandling i arbetslivet är ett brott! Och undra inte varför i Sverige är så många förtidspensionerade på grund av psykiska besvär. De är människor som fick inget rehabilitering, portades bort från arbetsplatser och får repressalier dagligen bara för de vågade peka på att arbetsplatsen har dålig arbetsmiljö.
 I fortsättningen kommer jag direkt att berätta om mitt fall mobbning på SKV Vimmerby ,min sjukskrivning, alla FK och min AG SKV falska uppgifter serverade till förvaltningsdomstolarna, om DO Anders Bergstrand engagemang i mitt ärende , om min resa i processen om arbetsskadeersättning på grund av kränkande särbehandling hos Förvaltningsdomstolarna ,om bevisen som förvaltningsdomstolarna väljer bort...Om min kamp att visa att det är jag som är sanningens ägare.
 
 
 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded