ความรัก...ก็คล้ายคล้าย นาฬิกาทราย
เมื่อฝ่ายนึง เพิ่มขึ้น อีกฝ่ายนึง กลับลดลง.... จริงป่าว.😮
Photo
Shared publiclyView activity