Салто мор(т)але
Емисија ,,Ослобађање историје'', гост писац Бранислав Јевтић.
Аутор и водитељ: Весна Пешић.
Пратите нас на http://www.snaganaroda.net
Shared publiclyView activity