Profile cover photo
Profile photo
gemeente De Fryske Marren
15 followers
15 followers
About
Posts

Post has attachment
Nieuwsbericht - Tûk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren, houdt de komende maanden informatieavonden (groene startavonden) over energiezuinig en duurzaam wonen voor inwoners met een koopwoning. De groene startavonden vinden plaats vanaf november 2017 tot en met begin februari 2018. De informatieavonden worden gehouden in verschillende plaatsen binnen de gemeente, waaronder: Sint Nicolaasga, Balk, Terherne, Lemmer, Sloten, Joure en Oudemirdum. De eerste groene startavond vindt plaats op dinsdag 21 november in Zalencentrum St. Nyk in Sint Nicolaasga.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Organiseert u een vernieuwende activiteit voor de oudjaarsviering in uw dorp of wijk? Laat het ons weten want ook dit jaar maakt u kans op een bijdrage van € 500,-.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Woensdagavond 8 november heeft de raad de begroting 2018 vastgesteld. Dit zonder aanpassingen zoals was voorgesteld door het college. Het is een sluitende begroting met een overschot van € 745.000 in 2018 tot € 193.000 in 2021. Dit betekent dat de geplande investeringen in bijvoorbeeld omgeving, sport en sociaal domein in 2018 doorgaan. Verder biedt de begroting ook financiële ruimte voor ambities in de nieuwe raadsperiode, die in maart 2018 begint.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Tûk Wenjen en Energiesprong zijn de energiebesparingsprojecten van gemeente De Fryske Marren en de gemeente Súdwest-Fryslân. Op vrijdag 17 november starten wij onze gezamenlijke campagne Groene Start. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Post has attachment
Nieuwsbericht - De premies voor de zorgverzekering AV Frieso 2018 zijn bekend. Deze zorgverzekering wordt door De Friesland Zorgverzekeraar met De Fryske Marren aangeboden en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Verzekerden van deze AV Frieso ontvangen komende week (week 46) een brief van de gemeente.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Ook dit jaar is er weer hout beschikbaar voor inwoners. Het gaat om hout dat vrijkomt bij het onderhoud van bomen in de gemeente. Er is elk jaar veel vraag hiernaar, zodat we de datum alvast aankondigen. Deze keer verloten we het hout onder alle inschrijvingen: u kunt zich op 22 november tussen 9.00 en 12.00 uur inschrijven.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Vanaf 8 november verschijnt elke maand een gemeentelijk katern in het maandblad GrootDeFryskeMarren. De gemeente wil hiermee tegemoet komen aan de behoefte onder inwoners om meer informatie en achtergronden op papier te ontvangen. In de november-editie is er onder andere aandacht voor onze duurzaamheidsambities, voor culturele hoofdstad LF2018,  voor vrijwilligers uit Lemmer die zelf het groenbeheer in hun straat doen en voor het onderzoek naar de stand van onze democratie.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Op woensdag 15 november 2017 wordt er een openbare hoorzitting gehouden van de bezwarencommissie.

Post has attachment
Nieuwsbericht - Het afgelopen jaar spraken we met honderden inwoners, ondernemers en instellingen over wat u van waarde vindt in onze gemeente. Maar ook waar u vindt dat er actie ondernomen moet worden. Alle reacties zijn inbreng voor de Omgevingsvisie De Fryske Marren. In de Omgevingsvisie leggen we samen met u vast wat we belangrijk vinden over leefbaarheid en de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om stenen, maar ook om mensen.

Post has attachment
Nieuwsbericht - De leerlingen van groep 6 van de Westermarskoalle uit Joure zijn de woensdagochtend op bijzondere wijze begonnen. Burgemeester Fred Veenstra ontving ze namelijk op het gemeentehuis voor een lekker en gezond ontbijt.
Wait while more posts are being loaded