تصویری با کیفیت و دیده نشده از خواننده های قدیمی، «اونیک»، «افشین مقدم»، «داریوش»، «کیوان»، «ماسیس»، «آلیس» و «نلی»...
Photo
Shared publiclyView activity