Profile

Cover photo
Tarojjumah Rifaiyah
4 followers|89,257 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Tarojjumah Rifaiyah

Shared publicly  - 
 
I.          Berilah tanda silang( X ) padahuruf a, b, c  dan d pada jawaban yang paling benar!
 
1.      Pak Sulaiman seorang petani yang taat  beribadah, setiap kali panen ia tidak lupa mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkannya termasuk zakat ….
a.       Nuqud
b.      Tijarah
c.       Zira’ah
d.      An’am
 
2.      Bu Zainab mempunyai uang simpanan sebesar Rp 10.000.000. uang tersebut sudah disimpan selama satu tahun. Maka zakat  yang harus dikeluarkanya sebesar ....
a.       Rp. 250.000,00
b.      Rp. 500.000,00
c.       Rp. 150.000,00
d.      Rp. 100.000,00
 
3.      Berdasarkan surat At Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat dikelompokkan menjadi 8 golongan, diantaranya muallaf. Pengertian muallaf adalah ....
a.       Orang yang sedang dalam perjalanan dan kekurangan biaya untuk tujuan kebaikan
b.      Orang yang banyak hutang untuk tujuan kebaikan
c.       Orang yang banyak hutang untuk tujuan kebaikan
d.      Orang yang baru masuk Islam
 
4.      Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadhan sampai 1 Syawal sebelum salat Idul Fitri. Adapun pengeluaran zakat fitrah setelah salat  Idul Fitri sebelum terbenam matahari 1 Syawal hukumnya ....
a.       Wajib
b.      Makruh
c.       Haram
d.      Mubah
 
5.      Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan ....
a.       Jiwa
b.      Badan
c.       Harta
d.      Pekerjaan
 
6.       “ Membelanjakan harta untuk kepentingan sosial dan agama semata-mata karena Allah “ . pernyataan tersebut adalah pengertian dari ....
a.       Sedekah
b.      Hibah
c.       Wakaf
d.      Infak
 
7.      Ahmad  pergi ke sekolah, di tengah perjalanan dia bertemu pengemis yang sedang meminta-minta, kemudian  ia memberi sebagian uang jajannya kepada pengemis , perbuatan Ahmad  tersebut adalah contoh ….
a.       Hadiah
b.      Infak
c.       Sedekah
d.      Wakaf
 
8.      Kebiasaan bersedekah bagi umat  Islam memberikan manfaat bagi orang yang bersedekah maupun orang lain, yaitu ....
a.       Mempererat persaudaraan
b.      Menambah rasa percaya diri
c.       Terhindar dari sifat sombong
d.      Mendapatkan pujian
 
9.      Salat sunah Idul Adha dilaksanakan pada tanggal ….
a.       1 Syawal
b.      10 Dzulhijah
c.       1 Dzulhijzh
d.      10 Syawal
 
10.  Pada salat Idul Fitri maupun Idul Adha jumlah takbir pada rakaat pertama sebanyak …kali
a.       1
b.      5
c.       3
d.      7
11.  Seorang muslim diwajibkan memakan makanan yang halal. Berikut ini yang termasuk contoh makanan halal adalah ....
a.       kangkung , ganja, wortel
b.      bayam , taoge, sawi
c.       kentang , jagung manis, ekstasi
d.      kacang panjang, sabu-sabu, durian
 
12.  Makanan haram digolongkan menjadi dua  yaitu haram aini dan haram  sababi. Di bawah ini yang termasuk contoh haram sababi adalah ....
a.       kambing hasil taruhan
b.      ayam  yang mati  tertabrak
c.       rusa yang mati  karena tertanduk hewan lain
d.      kelinci hasil buruan yang mati tercekik
 
13.  Rasulullah SAW bersabda      اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ اْلحُوْتُ وَاْلجَرَدُ                                                                                                  Hadis di atas menerangkan tentang dihalalkannya ....
a.       binatang ternak
b.      binatang buruan
c.       dua bangkai yaitu ikan dan belalang
d.      binatang yang hidup di air tawar atau air laut
 
14.  Contoh binatang yang dagingnya halal dimakan adalah ….
a.       kambing, sapi, lebah
b.      unta, lembu, harimau
c.       bebek, kelinci,babi
d.      kuda,burung merpati, sapi
 
15.  Anjing, ular, tikus, gagak dan burung elang. Binatang-binatang tersebut adalah contoh binatang yang haram dagingnya karena ….
a.       binatang yang disuruh membunuh
b.      binatang berkuku tajam
c.       binatang yang menjijikan
d.      binatang buas
 
16.  Agama Islam memerintahkan memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan bermanfaat. Adapun manfaat makanan dan minuman yang halal adalah ….
a.       badan menjadi besar
b.      sulit menerima kebenaran
c.       tubuh menjadi sehat
d.      badan menjadi kuat
 
17.  Perintah untuk melaksanakan kurban terdapat pada Al qur’an surat ....
a.       Al Maidah : 3
b.      Al Imron : 97
c.       Al Maidah :  88
d.      Al Kautsar :  2
 
18.  Syarat hewan kurban adalah sehat, tidak cacat, cukup umur. Sapi  yang disembelih untuk kurban berumur ... tahun.
a.       1
b.      2
c.       3
d.      5
 
19.  Dalam melaksanakan kurban umat Islam dapat berkurban secara individu atau secara patungan / kelompok. Ketentuan kurban patungan seekor kerbau paling banyak untuk …orang
a.       7
b.      6
c.       5
d.      8
 
20.  Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tanggal ....
a.       10 Dzulhijah
b.      10,11,12,13 Dzulhijah
c.       10,11,12 Dzulhijah
d.      11,12,13 Dzulhijah
 
21.  Seseorang yang melaksanakan ibadah haji harus memenuhi rukun haji, yaitu ....
a.       Ihram, bermalam di muzdalifah,sai, tawaf, tahalul
b.      Ihram, wukuf, tawaf,melontar jamrah,tahalul
c.       Ihram, bermalam di Mina,sai, tawaf,tahalul.
d.      Ihram, wukuf, tawaf, sai, tahalul
 
22.  Berlari-lari kecil dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak 7 kali, merupakan rangkaian ibadah haji yang disebut ….
a.       tawaf
b.      sa’i
c.       wukuf
d.      tahalul
 
23.  Jika seorang jamaah haji meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya ….
a.       tidak sah dan harus mengulang kesempatan berikutnya
b.      sah dengan syarat membayar dam
c.       tetap sah dan tidak perlu membayar dam
d.      sah asalkan mengulangi lagi
 
 
24.  Pada tanggal 9 Dzulhijah jamaah calon haji melakukan kegiatan ….
a.       tawafjumrah
b.      melontar
c.       sa’i
d.      wukuf
 
25.  Salah satu hikmah melaksanakan ibadah haji adalah ….
a.       semakin dekat dengan Allah
b.      dapat melihat ka’bah
c.       dapat mengunjungi makam Rasulullah
d.      mendapat julukan haji
 
26.  Salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Untuk menghilangkan hadas besar maka kita diwajibkan untuk ....
a.       thaharah
b.      wudlu
c.       mandi besar
d.      mandi
 
27.  Mengalirnya darah dari  rahim perempuan dalam  batas waktu tertentu disebut....
a.       wiladah
b.      haid
c.       nifas
d.      istihadah
 
28.  Maksud dari potongan ayat    لاَ يَمَسُّهُ الاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ        adalah larangan bagi wanita haid untuk....
a.       masuk masjid dan iktikaf
b.      menyentuh mushaf  Al Qur’an
c.       menjalankan salat
d.      mendengar bacaan Al Qur’an
 
29.  Agar mandi wajib menjadi sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun mandi wajib adalah ....
a.       membaca basmalah, niat, menyiramkan air ke seluruh tubuh
b.      niat, menyiramkan air keseluruh tubuh, membaca doa setelah mandi
c.       niat, wudhu, menyiramkan air ke seluruh tubuh
d.      niat, menyiramkan air ke seluruh tubuh
 
30.  Di bawah ini yang bukan merupakan larangan muslimah yang sedang haid adalah ....
a.       dzikir
b.      puasa sunah
c.       tawaf
d.      salat sunah
 
31.   “ Memotong kulit bagian ujung dari alat kelamin anak laki-laki “ . Pernyataan tersebut adalah pengertian dari ....
a.       aqiqah
b.      kurban
c.       tahalul
d.      khitan
 
32.  Hukum khitan bagi perempuan adalah ….
a.       mubah
b.      makruh
c.       sunah
d.      wajib
 
33.  Khitan disyariatkan sejak masa nabi Ibrahim hingga nabi Muhammad. Menurut sejarah nabi Ibrahim dikhitan pada usia ... tahun.
a.       40
b.      80
c.       70
d.      63
 
34.  Berikut ini yang merupakan perbuatan fitrah adalah ….
a.       khitan, momotong kuku, mencukur bulu ketiak
b.      khitan, mencukur bulu ketiak, mencukur jenggot
c.       khitan, memotong rambut, mencukur bulu ketiak
d.      khitan, memotng rambut, mencukur jenggot
 
35.  Yang bukan merupakan hikmah khitan adalah ….
a.       terhindar dari penyakit kelamin
b.      mudah membersihkan ketika istinjak
c.       memenuhi kesucian dalam ibadah
d.      uangnya banyak
 
36.  Di bawah ini ayat yang menerangkan dihalalkannya jual beli adalah ….
a.       لا بيع الا فيما تملك
b.      انما البيع عن تراض
c.       واحل الله بيع وحرم الربى
d.      البيعان بالخيار مالم يتفرقا
 
37.  Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini yang merupakan rukun jual  beli adalah ….
a.       Islam, ada barang, ada penjual dan pembeli, ijab Kabul, suka sama suka
b.      ada barang, ada penjual dan pembeli, ijab Kabul, dalam satu tempat
c.       ada barang, ada penjual dan pembeli, ijab Kabul, suka sama suka
d.      ada barang, ada penjual dan pembeli, ada bukti pembelian, suka sama suka
 
 
38.  Berikut ini yang bukan merupakan syarat barang yang diperjual belikan adalah….
a.       Milik sendiri
b.      Ada di masyarakat
c.       Baik /suci
d.      Ada manfaatnya
 
39.  Perkataan “Saya beli barang ini“, dalam jual beli disebut ….
a.       Ijab
b.      Rukun
c.       Kabul
d.      Syarat Penjual
 
40.  Seorang  petani yang  sedang  panen  padi didatangi oleh tengkulak untuk membeli hasil panennya, sedangkan petani tidak  tahu  harga padi saat ini.  Maka hukum  jual beli tersebut adalah .…
a.       Haram
b.      Sah dan diperbolehkan
c.       Tidak sah
d.      Sah tapi dilarang
 
41.  Hukum jual beli ada yang wajib, haram dan sunah. Berikut ini adalah contoh jual beli yang hukumnya haram adalah ....
a.       membeli rumah secara kredit
b.      menjual sepeda motor dari hasil curian
c.       membeli sepeda motor dengan hadiah TV
d.      menjual mobil dengan cara lelang
 
42.  Dalam jual-beli tidak terlepas dari khiar. Arti khiar menurut bahasa adalah ....
a.       Menawar
b.      Menitipkan
c.       Membayar
d.      Memilih
 
43.   “ Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila ada cacatnya“. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari khiar ….
a.       Aibi
b.      Syarat
c.       Majlis
d.      Hakiki
 
44.  Pak  Ridwan membelikan sepatu putranya (putra tidak diajak), ketika memilih sepatu beliau ragu  nomor sepatunya,    maka  ia  membuat  kesepakatan dengan  penjual,  kalau  sepatu tersebut kebesaran atau  kekecilan boleh ditukar. kisah ini merupakan contoh khiar ....
a.       Majlis
b.      Aibi
c.       Syarat
d.      Hakiki
 
45.  Berikut ini yang tidak merupakan manfaat khiar adalah ….
a.       tidak timbul penyesalan
b.      barang sesuai yang diinginkan
c.       menghindari penipuan dari penjual
d.      memperoleh harga yang murah
 
46.  Di bawah ini contoh pinjam meminjam yang hukumnya sunah adalah meminjam….
a.       uang untuk membeli kue
b.      pisau untuk mengupas mangga
c.       uang untuk membayar sekolah
d.      mobil untuk mengantar orang yang sakit keras
 
47.  Pinjam meminjam dalam Islam dikenal dengan istilah .…
a.       Ijarah
b.      Ariyah
c.       Luqotoh
d.      Wadiah
 
48.  Tidak semua barang bisa dipinjamkan kepada orang lain. Di bawah ini adalah contoh barang yang dapat dipinjamkan ....
a.       mobil,motor, sepeda
b.      ikan, kue, sayur
c.       nasi, sayur sop, buah
d.      tenaga, jasa, fikiran
 
49.  Ketika hujan Fatimah meminjam payung kepada Nana, maka kewajiban Fatimah terhadap payung yang dipinjamnya adalah ….
a.       payung tidak dikembalikan dulu supaya kalau hujan tidak pinjam lagi
b.      dikembalikan ditempat duduk Nana
c.       apabila payung yang dipinjamnya hilang segera mengganti
d.      apabila ada teman yang membutuhkannya dipinjamkan
 
50.  Pak Dahlan sedang diuji Allah, anaknya sakit keras yang harus segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan hari sudah malam. Pak Syafaat tetangga pak Dahlan mempunyai mobil. Pak Dahlan meminta tolong pak Syafaat untuk meminjamkan mobilnya, maka hukum meminjamkan mobil tersebut adalah ….
a.       Makruh
b.      Sunah
c.       Mubah
d.      Wajib
 
 
----------Selamat mengerjakan--------
 ·  Translate
1
Add a comment...
Contact Information
Contact info
Address
muhrifai60@gmail.com