Korigovani raspored nastave za IV godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za četvrtu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 20.03.2017. god.
Shared publicly