Korigovani raspored nastave za I godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za prvu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 03.04.2017. god.
Shared publicly