Konkurs za upis studenata u ak. 2016/2017. god.

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati da je Univerzitet u Tuzli raspisao Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini. Tekst Konkursa kao i popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članovi njihovih porodica kandidati mogu pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2015-16/KONKURS_I_ciklus_prvi_integrirani_prvi_i_drugi_ciklus_studija_20_06_2016.pdf

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2013-14/POPIS_DOKUMENTACIJE_BORCI.pdf
Shared publicly