Prijava za aprilski ispitni rok

U skladu sa Odlukom o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2016/17. godinu od 10. do 22. aprila 2017. godine organizuje se aprilski ispitni rok koji u skladu sa Zakonom o VOTK i Statutom UNTZ-a ima jedan termin, u kojem student može polagati najviše dva ispita.

Sa ciljem što efikasnije organizacije aprilskog ispitnog roka, ispite koje žele polagati studenti Fakulteta elektrotehnike su dužni prijaviti putem online obrasca najkasnije do 29.03.2017. godine u 16:00 sati.
Shared publiclyView activity