Posjeta Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek

U petak 07.04.2017. godine u organizaciji Udruženja studenata Fakulteta elektrotehnike (USFET) realizovana je stručna ekskurzija za studente 4 godine usmjerenja EEMS i ESKE u Osijek. Tom prilikom studenti su posjetili FERIT Osijek i upoznali se sa laboratorijama koje kolege u Osijeku koriste u nastavnom procesu, a prije svega sa laboratorijom za obnovljive izvore energije. Osim toga, sa kolegama iz studentskog zbora FERIT-a je razgovarano o daljnoj međusobnoj saradnji dva udruženja te je organizovan i posjet bioplinskoj elektrani Orlovnjak.

Prodekani za nastavu i studentska pitanja i za naučnoistraživački rad te nastavnici koji su išli u pratnji studenata iskoristili su ovu priliku i sa menadžmentom i kolegama sa FERIT-a obavili razgovore i dogovore o daljim aktivnostima na realizaciji međusobnog Sporazuma o saradnji naša dva fakulteta.
Photo
Shared publiclyView activity