ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Hodžić Muamer javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Eksergoekonomska analiza energetskog procesa u industriji", mentora dr.sc. Majde Tešanović, docent

u petak, 28. aprila 2017. godine u 15:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
Shared publicly