Shared publicly  - 
 
Isi, Kedudukan, dan Makna Pembukaan UUD 1945
Isi,
Kedudukan, dan Makna Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Pembukaan
UUD 1945 merupakan penjabaran dari proklamasi, yang mana Pembukaan UUD 1945 itu
sendiri dijabarkan kembali dalam batang tubuh UUD 1945.Pembukaan UUD 1945
mengandung pokok-pokok yang m...
Translate
1
Add a comment...