Profile cover photo
Profile photo
Frankys tkekking
2 followers
2 followers
About
Frankys's posts

Post has shared content

Post has shared content
เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรี+สถานที่
เรียน    ผู้ใจบุญทุกท่าน

          อำเภอสังขละบุรีมีประชากรอยู่หลายเชื้อชาติ เช่น ไทย กระเหรี่ยง รามัญ พม่า เป็นต้น และมีหลายปัญหาวุ่นวายมากมายในบริเวณชายแดน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยกัน ปัญหายาเสพติด  จนถึงทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมด สิ้น และยังมีข่าวคราวที่ทำให้สะเทือนใจแทบทุกวัน จนทำให้เราต้องเป็นห่วงคนรอบข้างต่างๆ เพื่อไม่ให้น้องๆรุ่นหลังๆ
หลงเข้าไปลองผิดลองถูกกับสิ่งที่ไม่ควรทำ และกลับมาทำในสิ่งที่ควร เพราะสิ่งที่น้องๆอยากทำ ไม่มีโอกาสได้ทำจึงหลวงคำชักชวนไปทางไม่ดี  เราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นชักชวนน้องๆอีกต่อไปไม่ได้  และตอนนี้เราได้นำเรื่องดนตรี ( กีตาร์ ) 2ตัวตอนนี้เราเริ่มทำการสอนเบื้องต้น (ฝึกจังหวะ ทำนอง ร้องเพลง เล่นกีตาร์) อาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นต้น และมีแผนที่จะพัฒนา โครงการดนตรีเพื่อน้องๆ เริ่มจา ละแวกใกล้บ้านก่อนและค่อยขยายไปตามจุดต่างๆตามชุมชน  
เพื่อแข่งขันกับสิ่งมั่วสุ่มที่มีมากกว่าโอกาสของน้องๆ   และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติด เราจึงขอความคิดเห็นจากท่านผู้อ่าน และหวังว่าน้องๆทุกคนจะสร้างรอยยิ้มให้ใบหน้าทุกใบ วันนั้นจะมาช้าหรือเร็วอยู่ที่การตัดสินใจเราทุกคน จะยอมรับและทุ่มให้คนกลุ่มนี้ได้แค่ไหน  หาโอกาสให้น้องๆเพื่ออนาคตที่สดใส  เด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น และไม่มีฐานะที่มั่นคง บางคนแทบไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องไปทำงานตั้งแต่เด็ก จนทำให้เราได้จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อน้องๆนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของน้องๆที่ใฝ่ฝันอยากมีดนตรีอยู่ในสายเลือด เพื่อเป็นการบอกความรู้สึกออกมาจาก เสียงดนตรี ทำอะไรที่สังคมยอมรับได้ ดีกว่าที่ต้องทำให้สังคมวุ่นวาย  และการที่ได้มีกิจกรรมแบบนี้ถี่มากขึ้น
เราเชื่อว่าปัญหาที่เห็นอยู่จะได้ลดน้อยลง เพื่อประเทศที่เรารัก กลับมาสดใส
 
จึงใคร่ขอได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุน สถานที่+ ห้องเรียน +เครื่องดนตรี 1 ชุด พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าดำเนินการติดตั้งอื่นๆ    ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน แก่เด็กยากจน เด็กยากไร้ ที่ไม่มีโอกาส 
  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้โปรดเมตตากรุณาให้การสนับสนุน น้องๆที่ด้อยโอกาสทุกคน
และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

        ขอแสดงความนับถือ
                     ปิ๊ก

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  087-0590148
E mail  pik0021@hotmail.com
เลขบัญชี  981-4-65226-1 

Post has attachment
jungle trekking 

Post has attachment

เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรี+สถานที่
เรียน    ผู้ใจบุญทุกท่าน

          อำเภอสังขละบุรีมีประชากรอยู่หลายเชื้อชาติ เช่น ไทย กระเหรี่ยง รามัญ พม่า เป็นต้น และมีหลายปัญหาวุ่นวายมากมายในบริเวณชายแดน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยกัน ปัญหายาเสพติด  จนถึงทุกวันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมด สิ้น และยังมีข่าวคราวที่ทำให้สะเทือนใจแทบทุกวัน จนทำให้เราต้องเป็นห่วงคนรอบข้างต่างๆ เพื่อไม่ให้น้องๆรุ่นหลังๆ
หลงเข้าไปลองผิดลองถูกกับสิ่งที่ไม่ควรทำ และกลับมาทำในสิ่งที่ควร เพราะสิ่งที่น้องๆอยากทำ ไม่มีโอกาสได้ทำจึงหลวงคำชักชวนไปทางไม่ดี  เราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นชักชวนน้องๆอีกต่อไปไม่ได้  และตอนนี้เราได้นำเรื่องดนตรี ( กีตาร์ ) 2ตัวตอนนี้เราเริ่มทำการสอนเบื้องต้น (ฝึกจังหวะ ทำนอง ร้องเพลง เล่นกีตาร์) อาทิตย์ละ 2 ครั้งเป็นต้น และมีแผนที่จะพัฒนา โครงการดนตรีเพื่อน้องๆ เริ่มจา ละแวกใกล้บ้านก่อนและค่อยขยายไปตามจุดต่างๆตามชุมชน  
เพื่อแข่งขันกับสิ่งมั่วสุ่มที่มีมากกว่าโอกาสของน้องๆ   และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติด เราจึงขอความคิดเห็นจากท่านผู้อ่าน และหวังว่าน้องๆทุกคนจะสร้างรอยยิ้มให้ใบหน้าทุกใบ วันนั้นจะมาช้าหรือเร็วอยู่ที่การตัดสินใจเราทุกคน จะยอมรับและทุ่มให้คนกลุ่มนี้ได้แค่ไหน  หาโอกาสให้น้องๆเพื่ออนาคตที่สดใส  เด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น และไม่มีฐานะที่มั่นคง บางคนแทบไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องไปทำงานตั้งแต่เด็ก จนทำให้เราได้จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อน้องๆนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของน้องๆที่ใฝ่ฝันอยากมีดนตรีอยู่ในสายเลือด เพื่อเป็นการบอกความรู้สึกออกมาจาก เสียงดนตรี ทำอะไรที่สังคมยอมรับได้ ดีกว่าที่ต้องทำให้สังคมวุ่นวาย  และการที่ได้มีกิจกรรมแบบนี้ถี่มากขึ้น
เราเชื่อว่าปัญหาที่เห็นอยู่จะได้ลดน้อยลง เพื่อประเทศที่เรารัก กลับมาสดใส
 
จึงใคร่ขอได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุน สถานที่+ ห้องเรียน +เครื่องดนตรี 1 ชุด พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าดำเนินการติดตั้งอื่นๆ    ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน แก่เด็กยากจน เด็กยากไร้ ที่ไม่มีโอกาส 
  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้โปรดเมตตากรุณาให้การสนับสนุน น้องๆที่ด้อยโอกาสทุกคน
และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

        ขอแสดงความนับถือ
                     ปิ๊ก

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  087-0590148
E mail  pik0021@hotmail.com
เลขบัญชี  981-4-65226-1 

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
sangklaburi trekking
Wait while more posts are being loaded