מצגת תמונות מפעילויות ב"בית של רונית" בשנת תשע"ד
Shared publiclyView activity