מצגת תמונות מפעילויות ב"בית של רונית" בשנת תשע"ה
Shared publiclyView activity