Profile cover photo
Profile photo
Hoài Nam
2,985 followers -
IT
IT

2,985 followers
About
Posts

Post has attachment
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ: Kho là nơi cất giữ, bảo quản hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, dụng cụ, v.v…. của DN nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng tài sản trong kho có giá trị từ vài chục triệu đến hàng ngìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý kho lại chưa được nhiều DN quan tâm đúng mức dẫn đến:
Add a comment...

Post has attachment
Số: 173/2016/TT-BTC
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
Add a comment...

Post has attachment
CENSTAF liên tục khai giảng các khóa học kế toán tổng hợp tại Hà Nội. Khóa học giúp học viên đáp ứng được yêu cầu khắt khe, nghiêm khắc nhất của Nhà tuyển dụng “nẵm vững chuyên môn”, “giỏi kỹ năng” và “giàu kinh nghiệm thực tế”.
Add a comment...

Post has attachment
Nghị định số 80/2016/NĐ-CP. NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2012/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Công văn Số: 2760/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760 /TCT- KK V/v hoàn thuế giá trị
gia tăng Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm
201 6 Kính gửi: Cục
Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế ...
Add a comment...

Post has attachment
Công văn Số: 2736/TCT-CS V/v chính sách thuế
BỘ TÀI
CHÍNH TỔNG CỤC
THUẾ ------- CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2736/TCT-CS V/v chính sách thuế                                                    Hà Nội,
ngày 20 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: ...
Add a comment...

Post has attachment
Công văn Số: 2734/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2734/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày  20 
tháng 06 năm 2016 Kính
gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được...
Add a comment...

Post has attachment
Số: 1772/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI
CHÍNH TỔNG CỤC
THUẾ ------- CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1772/TCT-KK V/v hoàn
thuế giá trị gia tăng. Hà Nội,
ngày  28  tháng 4 năm 2016 Kính
gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng...
Add a comment...

Post has attachment
Số: 1772/TCT-KK V/v hoàn thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI
CHÍNH TỔNG CỤC
THUẾ ------- CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1772/TCT-KK V/v hoàn
thuế giá trị gia tăng. Hà Nội,
ngày  28  tháng 4 năm 2016 Kính
gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded