Profile cover photo
Profile photo
Adwokat Grzegorz Szymczyk
4 followers -
Kancelaria zapewnia kompleksowe świadczenie usług prawnych.
Kancelaria zapewnia kompleksowe świadczenie usług prawnych.

4 followers
About
Posts

Post has attachment

Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? – Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?
Nadchodzące świata z
uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie
szukać pomocy lekarza w nocy i święta. Czy tylko na „ostrym dyżurze”?. Na to pytanie należy
odpowiedzieć przecząco!!! Brak jest podstaw
prawnych do ogranic...
Add a comment...

Post has attachment
Dopuszczalne przypadki ujawnienia Tajemnicy Lekarskiej
Co do zasady zgodnie z art. 40
ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz ma obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w
związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady przewidziane są liczne odstępstwa. U...
Add a comment...

Post has attachment
Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie powoływania się przez lekarzy na klauzule sumienia.
7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o
sygn. akt K 12/14 uwzględnił w części wniosek* Naczelnej Rady Lekarskiej. Trybunał Konstytucyjny uznała, że art. 39 zdanie pierwsze w związku
z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka...
Add a comment...

Post has attachment
Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych – wynagrodzenie za dyżur
Na
wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania
stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach
stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne
w oparciu o umowę cywilno...
Add a comment...

Post has attachment
Kto ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych?
Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez
lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym ...
Add a comment...

Post has attachment
Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
Wypisanie
pacjenta ze szpitala następuje: 1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga
dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie; 2) na żądanie
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego - Pacjent występujący z żądaniem jest
informowany...
Add a comment...

Post has attachment
Przysięga Hipokratesa
Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hygieje, i
Panaceje oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich na świadków, że
wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych
zobowiązań. Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded