Profile cover photo
Profile photo
‫שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח‬‎
22 followers -
משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח - משרד רואי חשבון מוביל
משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח - משרד רואי חשבון מוביל

22 followers
About
שטיינמץ עמינח ושות', רו"ח's posts

Post has attachment
לידעתכם, מועד הגשת דוחות מס אמריקאים ללקוחות החיים מחוץ לארה"ב הינו ה-15.6.2017. ניתן להגיש אורכות להגשת הדוחות עד ל- 15.12.2017. בימים אלו, אנו מגישים אורכות עבור לקוחותינו שטרם הוגש עבורם דוח המס האמריקאי השנתי.

במידה והנך אזרח אמריקאי או משקיע זר בארה"ב, המחלקה האמריקאית בשטיינמץ עמינח תשמח לסייע בהגשת אורכות עבורך.

למידע נוסף:

Post has attachment
לידיעתכם, במטרה להקל על מצוקת הדיור פורסם בשנת 2009 תיקון לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 (להלן: "החוק"), במסגרתו עוגנו הטבות מס מפליגות לבניינים חדשים אשר דירותיהם מושכרות למגורים.
לאחרונה, כדאיות הכניסה למסלול הטבות המס של בניין חדש להשכרה גברה וזאת בשל העובדה כי דירה בבניין כאמור לא תובא בחשבון במניין דירותיו של היחיד לעניין חוק מס ריבוי דירות.
לפרטים נוספים:

Post has attachment
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה לפיה נדחה מועד הדיווח והתשלום בגין חודש מרץ 2017 עד ליום ה-24 באפריל 2017.
למידע נוסף:

Post has attachment
לידיעתכם, רשות המסים פירסמה הודעה על מתן אורכה להגשת הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה לחודש מרץ 2017, עד ליום ב' ה-24.04.2017 (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 21.04.2017).

כמו כן הוחלט לדחות עד ליום ב' ה-24.04.2017 את מועד הגשת הדוח המפורט למע"מ (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים היו להיות מוגשים עד לתאריך ה-23.04.2017).
לפרטים נוספים: 

Post has attachment
לידיעתכם, מועד הגשת דוחות מס בארה"ב הינו עד ה-15 באפריל. במידה והוגשה בקשה לאורכה לפני ה-15/4, ניתן להגיש את דוחות המס עד ה-15 באוקטובר.
אנו מטפלים בבקשות אורכה עבור כלל הלקוחות של המחלקה האמריקאית במשרדנו.
במידה ולא הגשתם בעבר באמצעותנו את דוחות המס האמריקאים, אנא צרו עמנו קשר בהקדם ונשמח להגיש אורכות עבורכם ולהימנע מקנסות מיותרים.

מחלקה אמריקאית: 077-7700151

למידע נוסף בנושא לחצו כאן:


Post has attachment
לידיעתכם, הנהלת רשות המסים החליטה להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126ו-856 לשנת המס 2016,
עד לתאריך ה-31 במאי 2017.

לפרטים נוספים לחצו כאן:


Post has attachment
בהמשך לעדכונים קודמים בדבר הוראות "מס ריבוי דירות", אם בהחזקתכם שלוש דירות או יותר, הנכם נדרשים להגיש על כך הצהרה למס הכנסה עד ה-31/3/2017.
התשלום מתבצע בשני תשלומים- עד ה-30/6 ועד ה-31/12.

לא תישלח דרישת תשלום ממס הכנסה!

לפרטים נוספים ולהורדת הטופס לחצו כאן:


Post has attachment
ברצוננו לעדכנכם כי במסגרת חוק התייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע''ז 2016 (להלן - ''חוק ההסדרים'').
נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר חובת הפקדה לפנסיה בידי עצמאים החל משנת 2017.

לפרטים נוספים:

Post has attachment
כבכל תחילת שנה, פנקסי הדיווחים מתעכבים בהגעתם ולכן על מנת לא לאחר בדיווח עליכם לדאוג לדווח בדרך אחרת.

החל משנת 2016, כל עוסק שחייב בדיווח מפורט, חויב להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד. לפרטים נוספים:

Post has attachment
לאחרונה אישרה הכנסת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018 (להלן: "חוק ההתייעלות" או "החוק").
במסגרת חוק זה הוטל מס על יחיד/תא משפחתי אשר בבעלותו מספר דירות מגורים.
לקריאה נוספת:
Wait while more posts are being loaded