Profile cover photo
Profile photo
SmartMathsTutor Kik
Smart, Fast, Correct, GMAT, GRE, Mathematics, Tutor
Smart, Fast, Correct, GMAT, GRE, Mathematics, Tutor
About
SmartMathsTutor's posts

Post has attachment
ติวเลข ภาค ก. เป็นกลุ่มย่อย วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
รับติว สอบ กพ ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) วิชา ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ           เน้นให้ความเข้าใจเนื้อหาและวิธีคิดแก้โจทย์ปัญหา ไม่เน้นการตัดตัวเลือกแบบเดาสุ่ม อีกทั้งหลักคิดและวิธีคิดแก้โจทย์ที่ให้ จะเป็นพื้นความรู้คณิตศาสตร์ที่สำคัญ ใช้ต่อยอดสอบเข้าป...

Post has attachment
รับสอนเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยรุ่นพี่เคมี วท.บ. จุฬา รับติวเคมี ม.ปลาย รวมทั้ง มหาลัย GEN CHEM , ORG CHEM
พี่โอ้ ติว เคมี   วท.บ. (เคมี) จุฬาฯ รับสอนพิเศษ วิชา เคมี  ติดต่อ 08-9527-1741 รับสอนวิชาเคมี ระดับมัธยม ถึง ปริญญาตรี รวมทั้งน้อง ๆ ระดับประถม ถึง มัธยม ที่เรียน English Program และ Inter คุณสมบัติผู้สอน         ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี ตั้งแต่เป็นนิสิตชั้น...

Post has attachment
test11
SmartMathsTutor กิ๊ก           นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ , I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต ( GMAT, GRE) , โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q. ,   เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร...

Post has attachment
test2
SmartMathsTutor กิ๊ก           นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ , I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต ( GMAT, GRE) , โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q. ,   เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร...

Post has attachment
test
SmartMathsTutor กิ๊ก           นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ , I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต ( GMAT, GRE) , โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q. ,   เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร...

Post has attachment
วิทยากรฝึกอบรมคณิตคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาเชาวน์ โจทย์ Aptitude-Test เกมปริศนา ฯลฯ ครูกิ๊ก SmartMathsTutor
SmartMathsTutor   เน้นกลวิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  สอนโดย กิ๊ก – แสงธรรม            จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ( General Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 และ ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer S...

Post has attachment
ติวเข้ม Smart-1 ติวเลขสมาร์ทวัน เน้นหลักการและเทคนิคตีโจทย์ด้วยการวาดภาพ
ติวเข้มเลข Smart-I,   คณิตศาสตร์สมาร์ทวัน พี่กิ๊ก SmartMathsTutor “ สอนเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ เพื่อทำข้อสอบได้ ”   ข้อสอบ Smart-I เป็นข้อสอบ แนวคณิตคิดเลขเร็ว - สอนเน้นเนื้อหา และ concept ให้น้องเข้าใจหลักการเป็นข้อๆอย่างแม่นยำ วาดรูปอธิบายให้เข้าใจเนื้อหาเป็น...

Post has attachment
GMAT
SmartMathsTutor กิ๊ก           นักพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ , I.Q., วิทยากรอิสระ, ติวเตอร์ รับบรรยาย ฝึกอบรม, ติว, สอนคณิตศาสตร์ผ่านโจทย์เชาวน์คณิต ( GMAT, GRE) , โจทย์คิดเลขเร็ว, โจทย์ปัญหาเชาวน์, โจทย์พัฒนา I.Q. ,   เกมปริศนา หรือ โจทย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร...

Post has attachment
เรียนเลข GMAT การันตีทริกลัด เร็วไม่เกิน 30 วินาที พี่กิ๊กรับติวเลข GMAT ศึกษาต่อต่างประเทศ MBA
การันตีทริกลัด   เร็วจนน้องตกใจ Smart                          Fast                          Correct ชาญฉลาด - ตีโจทย์เป็นภาพ     เร็ว - ไม่เกิน   30 วินาที     ถูกต้อง - เข้าใจตรงกัน สนใจ...อ่านรายละเอียดตรงลิงก์นี้ – คลิก ไม่รับจ้างทำข้อสอบใดๆทั้งสิ้น ครู...

Post has attachment
GMAT Work Problem แบบ 2 คน พร้อมเทคนิควิธีคิดลัด
ะห
Wait while more posts are being loaded