Profile cover photo
Profile photo
Nir Golan
102 followers
102 followers
About
Nir Golan's posts

Post has attachment
ההקשבה לתהליך הפנימי, המתרחש במקביל להקשבה החיצונית, מובילה להוויה. ה-ו-י-ה ראשי תיבות "הסכת וישמע ישראל היום" (דברים כ"ז ט').

Post has attachment
סקובצובה הייתה מודעת יותר Self-awareness לעצמה והכילה בקלות יתר את האחר, היא הייתה ענווה יותר Modesty ממנהיג גברי. גבר יכול לרכוש מאפיינים ייחודים אלה ולהפוך למנהיג על-פי מודל דמלכות"ה, אך אצל מנהיגה אישה הם קיימים בצורה טבעית יותר.

Post has attachment
ההשתתפות במלחמה הקנתה פריבילגיות פוליטיות וחברתיות לגברים, ולכן נשים, ללא קשר למעמדן החברתי, הודרו על פי היררכיה מגדרית. בעקבות כך נפגעו זכויותיהן כאזרחיות ונפגעה יכולתן לרכוש עמדות כוח בפוליטיקה ובכלכלה. המנהיגה הנשית על-פי מודל דמלכות"ה מתאפיינת בדרך רגישותית Compassionate road map, יכולת חשיבה רשתית Web-thinking, הובלת צוות דרך יצירת לכידות משפחתית Familial team.

Post has attachment
חמלה היא רגש ספונטני של התאחדות עם רגש האחר בכדי לעזור, לעשות משהו אקטיבי, ולשים אותו במרכז, לפני, לעשות משהו בשביל האחר בלי לחשוב על עצמי. להיות שם בשביל האחר, בצורה מוחלטת, תוך כמעט ביטול עצמי.

Post has attachment
התגלות לב- Dobeing היא בחירה או שאיפה ומצטיירת כבעלת אופי התפתחותי. היא מורכבת ממכלול האפשרויות העומדות לרשות הפרט ומיכולות המימוש שלהן. הפרט, בעל יכולת מימוש ההוויה העצמית, שואף להגשמה עצמית משום שהוא בעל מודעות עצמית כישות נפרדת, ומשום ששאיפותיו נובעות מתוך תובנה פנימית והן בעלות ערך בעבורו.

Post has attachment
ברמן כמנהיגה נשית על-פי מודל דמלכות"ה, היא ענווה (Modesty) יותר ממנהיג גברי, בשל המודעות העצמית הגבוהה שלה (Self-awareness).

Post has attachment
בשלב הרביעי במודל, שלב הלמידה אדפטיבית, הלומד מתאים את הלמידה לפרופיל המתפתח שלו. הלמידה משויכת לתכני הלמידה על-פי עיסוק מועדף, תחומי עניין, שאיפות אישיות וצרכים אישיים וקהילתיים.

Post has attachment
חינוך מבוסס למידת נחי"ל לפי קונספט Dobeing עוסק במימוש התשוקות, היכולות והערך המוסף הייחודי של הלומד לקהילה: הקניית מיומנויות של תקשורת בין ותוך-אישית דרך יצירת תרבות דיבור ושיח, פיתוח אינטליגנציה רגשית ושליטה עצמית דרך דחיית סיפוקים. חשיבה אוטונומית וביקורתית, ומחויבות ערכית עליונה לכבוד האדם וחירותו.

Post has attachment
כמנהיגה מופלאה על-פי מודל דמלכות"ה, וכאישה בזירה המדינית הגברית ברובה, וייל נאבקה לממש את הערכים והעקרונות שהאמינה בהם בדרכה הרגישותית, לשיפור התנאים בבתי הכלא בצרפת, על חוק ההפלות שיזמה והובילה ועל פעילותה הענפה לרווחתם של נשים, ילדים, קשישים וחלשים.

Post has attachment
למידת נחי"ל היא למידה מסוג אחר: היא למידה בפועל, מבוססת מנגנון הובלה עצמי, המותאם למציאות באקוסיסטם. הלמידה באקוסיסטם מבוססת על מודל Dobeing: מימוש התשוקות, היכולות והייחוד האישי של כל לומד. למידת Dobeing באקוסיסטם מחייבת נוכחות ומעורבות.
Wait while more posts are being loaded