Основна снимка на потребителския профил
Снимка на потребителския профил
Такси Русе Букурещ
5 последователи
5 последователи
Информация
Публикациите на Такси Русе Букурещ

Актуални Отстъпки към 10.4 2014г.
=========================================
Изпълнител: Атанас +359 887797519
10.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     10.00ч.-11.00ч.     15 %     4 св.места
10.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     19.00ч.-20.00ч.     15 %     4 св.места
10.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     22.00ч.-23.00ч.     25 %     2 св.места
11.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     10.00ч.-12.00ч.     15 %     4 св.места
12.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     20.00ч.-21.00ч.     15 %     4 св.места
13.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     00.00ч.-01.00ч.     25 %     2 св.места
13.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     12.00ч.-13.00ч.     25 %     2 св.места
14.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     10.00ч.-11.00ч.     15 %     4 св.места
21.05.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     13.00ч.-14.00ч.     15 %     4 св.места
25.05.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     16.00ч.-17.00ч.     15 %     4 св.места
Изпълнител: Пламен +359 877091882
09.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     21.30ч.-23.30ч.     25 %     2 св.места
13.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     02.00ч.-03.00ч.     25 %     2 св.места
13.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     05.00ч.-07.00ч.     25 %     4 св.места
17.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     11.30ч.-13.30ч.     25 %     4 св.места
17.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     15.30ч.-16.30ч.     25 %     1 св.места
20.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     11.00ч.-13.00ч.     25 %     4 св.места
01.05.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     07.30ч.-09.30ч.     25 %     4 св.места
06.05.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     19.30ч.-21.30ч.     25 %     4 св.места
Изпълнител: Милко +359 887570504
17.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     07.00ч.-09.00ч.     25 %     4 св.места
21.04.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     19.00ч.-21.00ч.     25 %     4 св.места
Изпълнител: Краси +359 888868070
18.04.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     18.00ч.-20.00ч.     25 %     4 св.места

Актуални Отстъпки към 7 януари 2014г.

ДАТА     МАРШРУТ     ПРИ ЧАС НА ТРЪГВАНЕ     ОТСТЪПКА
                                    ОТ     КЪМ
Изпълнител: Атанас +359 887797519
07.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     07.00ч.-08.00ч.     15 %
09.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.00ч.-15.00ч.     10 %
11.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.00ч.-15.00ч.     25 %
13.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     05.00ч.-06.00ч.     15 %
15.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     12.00ч.-13.00ч.     25 %
16.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     25 %
23.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     15 %
27.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     10 %
30.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     15 %
Изпълнител: Пламен +359 877091882
06.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     04.00ч.-06.00ч.     25 %
06.01.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     09.30ч.-11.30ч.     25 %
07.01.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     07.30ч.-09.30ч.     25 %
07.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     12.00ч.-14.00ч.     25 %
08.01.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     03.30ч.-04.30ч.     25 %
08.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     17.00ч.-19.00ч.     25 %
Изпълнител: Иван +359 877870019
09.01.2014     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     02.00ч.-03.00ч.     25 %
09.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     05.00ч.-06.00ч.     25 %
Изпълнител: Милко +359 887570504
06.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     16.00ч.-18.00ч.     25 %

Актуални Курсове към 09.12.2013
------------------------------------------------------------------
ДАТА     МАРШРУТ     ПРИ ЧАС НА ТРЪГВАНЕ     ОТСТЪПКА
                               ОТ     КЪМ
Изпълнител: Атанас +359 887797519
07.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     18.30ч.-20.00ч.     15 %
08.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     12.00ч.-13.00ч.     10 %
10.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     08.00ч.-09.00ч.     15 %
13.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     09.00ч.-10.00ч.     25 %
16.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     11.00ч.-12.00ч.     25 %
17.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     11.00ч.-12.00ч.     25 %
19.12.2013     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     25 %
23.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     13.00ч.-14.00ч.     25 %
26.12.2013     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     25 %
01.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     15.00ч.-16.00ч.     10 %
02.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     10 %
16.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.30ч.-15.30ч.     25 %
Изпълнител: Пламен +359 877091882
13.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     10.30ч.-12.30ч.     25 %
15.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     15.00ч.-17.00ч.     25 %
21.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     05.00ч.-07.00ч.     25 %
28.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     21.30ч.-23.30ч.     25 %
30.12.2013     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     14.00ч.-16.00ч.     25 %
04.01.2014     БУКУРЕЩ→     РУСЕ     18.00ч.-20.00ч.     25 %
Изпълнител: Велислав +359 882530288
02.12.2013     РУСЕ→     БУКУРЕЩ     15.00ч.-17.00ч.     25 %

Актуални Курсове към 23.11.2013
------------------------------------------------------------------
ДАТА    МАРШРУТ    ПРИ ЧАС НА ТРЪГВАНЕ    ОТСТЪПКА
                                  ОТ    КЪМ        
Изпълнител: Атанас +359 887797519
24.11.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    06.00ч.-07.00ч.    25 %
24.11.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    11.00ч.-12.00ч.    25 %
25.11.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    09.00ч.-10.00ч.    25 %
28.11.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    14.30ч.-15.30ч.    25 %
05.12.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    14.30ч.-15.30ч.    25 %
06.12.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    13.00ч.-14.00ч.    25 %
16.12.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    11.00ч.-12.00ч.    25 %
17.12.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ        25 %
19.12.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    14.30ч.-15.30ч.    25 %
Изпълнител: Пламен +359 877091882
25.11.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    15.00ч.-17.00ч.    25 %
13.12.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    10.30ч.-12.30ч.    25 %
15.12.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    15.00ч.-17.00ч.    25 %
21.12.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    05.00ч.-07.00ч.    25 %
Изпълнител: Велислав +359 882530288
22.11.2013    БУКУРЕЩ→    РУСЕ    17.00ч.-19.00ч.    25 %
23.11.2013    РУСЕ→    БУКУРЕЩ    14.00ч.-16.00ч.    25 %
Изчакайте, докато се зареждат още публикации