Profile cover photo
Profile photo
yesgt
3 followers -
پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به تکنولوژی از یک طرف، رد و توسعه علوم و تکنولوژی های مختلف از طرف دیگر ایجاب می نماید تا با یک مدیریت دقیق و با تجربه و برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه، گامهایی بلندی در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. به این منظور شرکت یکتا ایده شرق با استفاده از امکانات فوق و بهره گیری از مدیریت کارآمد و کلیه استعدادهای موجود و تکنولوژی پیشرفته، تأسیس و درراستای خواست اهداف میهن اسلامی گام برداشته است.
پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آنها به تکنولوژی از یک طرف، رد و توسعه علوم و تکنولوژی های مختلف از طرف دیگر ایجاب می نماید تا با یک مدیریت دقیق و با تجربه و برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه، گامهایی بلندی در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. به این منظور شرکت یکتا ایده شرق با استفاده از امکانات فوق و بهره گیری از مدیریت کارآمد و کلیه استعدادهای موجود و تکنولوژی پیشرفته، تأسیس و درراستای خواست اهداف میهن اسلامی گام برداشته است.

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded