ကၽြန္ေတာ္သာ အခု Tokyo ဘူတာၾကီးနားမွာသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ က်ည္ဆန္ရထားေပၚ အေၿပးတက္ၿပီး Osaka မွာ Panasonic ရဲ႕ေခါင္းသန္႔စင္ေပးတဲ့ စက္ရုပ္ဆီ အေၿပးသြား မိမွာပါ။
Shared publiclyView activity