Nói dài nói dai thực ra thành nói dại

Chỉ cần nói đại

... i love y !

:D
Photo
Shared publiclyView activity