'' ớt nào mà ớt chẳng cay
gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
ghen chồng là phải đấm chồng
đấm cho bầm dập mới là ghen tuông "
............hehe.........................
Shared publiclyView activity