آقا دستم به دامن يا شلوارتون.. يه راه حل ساده واسه تعمير گراب مي‌خوام...من به XP آلرژي پيدا كردم :ي
Shared publicly