Profile cover photo
Profile photo
e bpm
گروه آموزشی و مشاوره مدیریت ‎ eBPM تلفن تماس : 02166531483
گروه آموزشی و مشاوره مدیریت ‎ eBPM تلفن تماس : 02166531483
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Public
مدل‌سازی رویدادهای متصل به مرز فعالیت و رویداد مرزی خطا

یکی از عناصر پرکاربرد در مدل‌سازی فرآیندها، رویدادهای مرزی می‌باشند که نشان دهنده وقوع رخداد در حین انجام یک فعالیت می باشد که در این ویدئوکلیپ مفهوم اینگونه رویدادها، انواع و نحوه استفاده از آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
راهنمای مدل‌سازی رویدادهای شروع و پایانی

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از رویدادهای شروع و پایانی تشریح خواهد شد.

جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی حلقه و جریان توالی کنترل‌نشده در حلقه

جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی دروازه فراگیر
یکی از رایج ترین انواع دروازه ها، دروازه فراگیر یا اینکلوسیو می باشد که اجازه فعال سازی یک مسیر و یا چند مسیر از دروازه را برای مدلساز فراهم می سازد. در این ویدئو کلیپ آشنایی کلی با دروازه تصمیم فراگیر صورت خواهد پدیرفت.
جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی دروازه انحصاری
به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. به همین منظور برای هر یک از عناصر می‌بایست راهنمای مدل‌سازی تبین شود. در این ویدئو کلیپ راهنمای مدل‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از دروازه تصمیم انحصاری تشریح خواهد شد.
جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
انواع تخصیص منابع به فعالیت‌ها
برای هر یک از وظایف تعریف شده در یک فرآیند می‌بایست، منابع اختصاص داده شود. تخصیص منابع به معنای تعیین فرد انجام‌دهنده وظیفه می‌باشد. در این ویدئو کلیپ، نحوه تخصیص منابع به وظایف تبیین خواهد شد.

جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی برگزاری جلسه مشترک در میان خطوط کاری
زمانی که نقش‌های مختلف بخواهند در یک فعالیت واحد شرکت داشته باشند باید نقش جدیدی برای گروه شرکت کنندگان تعریف شود. نحوه تعریف نقش برای شرکت کنندگان در این ویدئوکلیپ به همراه مثال تبیین شده‌است.

جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی استخر و خطوط کاری

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی فعالیت از نوع چند نمونه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‌سازی دروازده رویداد محور

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی “دروازه تصمیم رویداد محور” مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...

Post has attachment
Public
مدل‎سازی فعالیت‌ چند نمونه‌ای

به منظور استفاده صحیح از هر یک از عناصر مدل‌سازی نیاز به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط در استاندارد های بین‌المللی وجود دارد. در این ویدئو کلیپ تعریف، کاربرد و نحوه مدل‌سازی فعالیت از نوع چند نمونه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهت مشاهده کلیپ به لینک زیر مراجعه شود
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded