Profile cover photo
Profile photo
Booking System Asiky Hotel
21 followers -
Mang đến cho khách hàng hệ thống Booking Engine đơn giản và dễ dàng trong quản lý và bán phòng khách sạn.
Mang đến cho khách hàng hệ thống Booking Engine đơn giản và dễ dàng trong quản lý và bán phòng khách sạn.

21 followers
About
Posts

Post has attachment
Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến trở ngại vì ngày càng nhiều khách hàng đặt phòng qua kênh OTAs. Điều này dẫn đến tình trạng khách sạn phải cạnh tranh với chính kênh đem lại nguồn hàng cho mình. Vậy cần những chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nào?
#BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline

Post has attachment
Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến trở ngại vì ngày càng nhiều khách hàng đặt phòng qua kênh OTAs. Điều này dẫn đến tình trạng khách sạn phải cạnh tranh với chính kênh đem lại nguồn hàng cho mình. Vậy cần những chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nào?
#BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline

Post has attachment
Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến trở ngại vì ngày càng nhiều khách hàng đặt phòng qua kênh OTAs. Điều này dẫn đến tình trạng khách sạn phải cạnh tranh với chính kênh đem lại nguồn hàng cho mình. Vậy cần những chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nào?
#BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline

Post has attachment
Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến trở ngại vì ngày càng nhiều khách hàng đặt phòng qua kênh OTAs. Điều này dẫn đến tình trạng khách sạn phải cạnh tranh với chính kênh đem lại nguồn hàng cho mình. Vậy cần những chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nào?
#BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline,

Post has attachment
Các trang OTAs có đóng góp không nhỏ trong việc lấp đầy phòng trống và thu hút khách hàng cho khách sạn, nhà hàng. Nhưng lại mang đến trở ngại vì ngày càng nhiều khách hàng đặt phòng qua kênh OTAs. Điều này dẫn đến tình trạng khách sạn phải cạnh tranh với chính kênh đem lại nguồn hàng cho mình. Vậy cần những chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả nào?
#BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline, #BookingOnline,

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded