Profile cover photo
Profile photo
Translatium
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Pod koniec poprzedniego miesiąca podpisaliśmy umowę z Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu dotyczącą tłumaczeń materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”.
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu pomaga cudzoziemcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Dzięki wsparciu obcokrajowcy w łatwiejszy sposób pokonują przeszkody stawiane im w polskich urzędach, sądach. Centrum Integracji Społecznej zaznajamia obcokrajowców z polskim prawem. Otrzymują oni również pomoc w poszukiwaniu pracy.
Umowa podpisana została do połowy przyszłego roku i dotyczyć będzie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński, oraz język angielski.
Podpisanie umowy o stałej współpracy z biurem Translatium, oznacza uproszczenie procedury związanej z realizacją tłumaczeń, redukuje znacznie koszty usług tłumaczeniowych, oraz skraca czas potrzebny na zrealizowanie danego tłumaczenia.
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie tłumaczeń, zapraszamy do kontaktu: http://translatium.pl/kontakt/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy użytkowników kart firmy Benefit!
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że już od jakiegoś czasu współpracujemy z firmą Benefit Systems w zakresie usług tłumaczeniowych. Użytkownicy kart Benefit mają teraz okazję do zakupu tłumaczeń zwykłych, uwierzytelnionych (przysięgłych), np. tłumaczeń dokumentów samochodowych w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach.
Firma Benefit Systems dostarcza innowacyjne, nowatorskie rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji, kultury oraz specjalnych, szytych na miarę programów kafeteryjnych. Ich produkty, w tym flagowy Program MultiSport, umożliwiają skuteczne zwiększenie lojalności i motywacji pracowników. Proponują również szereg usług i dodatkowych rozwiązań przygotowanych z myślą o potrzebach naszych klientów oraz użytkowników.
Zapraszamy do skorzystania z oferty użytkowników kart firmy Benefit:
http://www.multibenefit.pl/oferta/tlumaczenie-przysiegle-kompletu-dokumentow-samochodowych-na-polski/18159
http://www.multibenefit.pl/oferta/tlumaczenie-zwykle-lub-przysiegle-z-jezyka-polskiego-lub-na-jezyk-polski/17955
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W ostatnim czasie do grona naszych klientów dołączyła Kancelaria Pomocy Prawnej Excellent Broker Ltd. z siedzibą w Anglii.
Excellent Broker to kancelaria zajmująca się pomocą prawną świadczoną Polakom przebywającym za granicą. Głównie na Wyspach Brytyjskich, ale również w Niemczech, czy Hiszpanii. 
Podpisana umowa o stałej współpracy obejmuje wszystkie nasze usługi tłumaczeniowe. W dużej mierze są to tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykorzystywane przez Kancelarię w urzędach, sądach, i innych instytucjach państwowych.
Dzięki umowie o stałej współpracy gwarantujemy znaczne oszczędności, redukcję kosztów, oraz czasu potrzebnego na zrealizowanie usług tłumaczeniowych.
Jeżeli jesteś zainteresowany stałą współpracą w zakresie tłumaczeń, zapraszamy do kontaktu: http://translatium.pl/kontakt/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Konferencja
Kilka dni temu zapewniliśmy obsługę tłumaczeniową konferencji dobywającej się we Wrocławiu w hotelu Qubus, spotkanie dotyczyło odnawialnych źródeł energii, oraz przemysłu energetycznego w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji. Było to tzw. tłumaczenie szeptane, dla kilku gości zaproszonych z tych krajów. Więcej na temat tłumaczenia szeptanego można przeczytać na naszej stronie: http://translatium.pl/oferta/tlumaczenia-ustne/#konsekutywne 
PhotoPhotoPhoto
2014-03-10
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Poniżej podajemy klucz do ćwiczenia, które zamieściliśmy jakiś czas temu. Sprawdźcie, czy zrobiliście je poprawnie.
Klucz do ćwiczenia:
a) zapewnić albo zagwarantować (zabezpieczyć znaczy „uczynić bezpiecznym”).
b) strzelcem bramki (autor to „twórca dzieła literackiego, naukowego lub dzieła sztuki”).
c) sytuacja w polskiej armii (kondycja to „sprawność fizyczna”; rozpowszechnione błędne użycie rzeczownika kondycja w znaczeniu „stan, sytuacja, położenie” pod wpływem języka angielskiego).
d) lepiej: siódme Warszawskie Targi Spożywcze (edycja to termin wydawniczy oznaczający „ogłoszenie dzieła drukiem; jego jednorazowy nakład; wydanie”).
e) dziś albo teraz, albo w tej chwili, albo obecnie (aktualnie – niepoprawnie używane w tym znaczeniu).
f) głównym albo przewodnim tematem (błędne jest użycie wyrazu wiodący w znaczeniu „główny, przewodni, przodujący, kierujący, kierowniczy, czołowy”; wpływ języka rosyjskiego, a w ostatnich latach również – angielskiego).
g) formę (dyspozycja to „zalecenie, polecenie, wskazówka” albo „skłonność do pewnych zdarzeń lub stanów psychicznych”; wyraz nadużywany zamiast rzeczownika forma lub kondycja, np. Piłkarze są w dobrej dyspozycji – lepiej: są w dobrej formie albo mają dobrą kondycję.)
h) podają (stwierdzić znaczy „przekonawszy się o czymś, uznać coś za pewne, prawdziwe”; czasownik używany niepoprawnie w znaczeniu „mówić, oświadczać, itp.).
i) niepokojącym (spektakularny to wyraz książkowy; lepiej zastąpić go przymiotnikiem widowiskowy lub pokazowy; w przytoczonym zdaniu użyty niepoprawnie).
j) nowego typu albo nowego rodzaju (nowa generacja – połączenie nadużywane w znaczeniu „nowy typ, nowy rodzaj, nowy model”, np. nowa generacja kosmetyków – lepiej: nowy typ kosmetyków).
k) twórcą albo sprawcą (architekt znaczy „inżynier, specjalista w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli odznaczających się wartościami użytkowymi i artystycznymi”; łączenie tego wyrazu z nazwami zjawisk niematerialnych, np. architekt przełomu, agresji, sukcesu, jest pretensjonalne).
l) prezes albo przewodniczący (rzeczownik prezydent jest nadużywany w tym znaczeniu pod wpływem języka angielskiego).
ł) festynu (festiwal to „uroczystość złożona z szeregu imprez artystycznych, często połączonych z konkursem”; jedno ze znaczeń angielskiego festival to „święto”).
m) prawie (przysłówek praktycznie znaczy „w praktyczny sposób”; błędne jest użycie tego wyrazu w znaczeniu „prawie, niemal” – wpływ języka angielskiego).
n) najpopularniejszym warzywem (wyraz hit, pochodzący z języka angielskiego oznacza „piosenkę, utwór muzyczny, film, sztukę itp., która odniosła wielki sukces, cieszy się powodzeniem”; można mówić np. o dyskotekowym hicie czy hicie filmowym; użycie tego rzeczownika nie razi w rozważaniach o sztuce współczesnej, a zwłaszcza o muzyce rozrywkowej; łączenie go z innymi dziedzinami życia jest sztuczne i pretensjonalne).
o) farba w żelu (konstrukcja typu żel farba, z przydawką klasyfikującą w mianowniku umiejscowioną przed wyrazem określanym, to kolejna pożyczka z angielskiego).
p) punkt widzenia (optyka to „dział fizyki, nauka o świetle”; rzeczownik ten jest nadużywany w nowym znaczeniu – „punkt widzenia, sposób ujmowania czegoś” pod wpływem francuskiego wyrazu optique).
r) lepiej: bogaty wybór.
s) kilka (pakiet oznacza „paczkę, plik”; prawdopodobnie z języka francuskiego przeniknęło połączenie pakiet akcji, w którym pakiet ma znaczenie przenośne; w zestawieniu z rzeczownikiem propozycje lepsze są wyrazy: zestaw, parę, kilka).
t) porozumienie (polskim odpowiednikiem łacińskiego wyrazu consensus powinien być konsensus – tak jak konflikt od: conflictus; konsensus (consensus) został zaczerpnięty w ostatnich latach z języka angielskiego w znaczeniu „powszechna zgoda jakiejś grupy co do pewnej sprawy czy sposobu działania”; lepiej wybrać polskie słowa: zgoda, ugoda, porozumienie).
u) wymyślenie (kreować znaczy „tworzyć coś doniosłego, wielkiego” lub „twórczo, oryginalnie odtwarzać postać sceniczną lub filmową”; czasownik ten rozszerzył swoje znaczenie pod wpływem angielskiego create).
w) przywódcami (lider oznacza „zawodnika albo drużynę, którzy prowadzą w danym momencie w rozgrywkach”; pod wpływem angielskiego leader wyrazu zaczęto używać również w znaczeniu „przywódca, czołowy działacz”).
Photo
Add a comment...

Post has attachment
„W ocenie tłumaczenia konferencyjnego (…) jednym z podstawowych kryteriów jest płynność mowy tłumacza, przez co rozumie się poprawną intonację, mówienie bez pauz przekraczających 3-4 sekundy, bez nienaturalnego wydłużania sylab, wahania, powtarzania elementów wypowiedzi (tj. takiego powtarzania, które nie ma znaczenia stylistycznego czy retorycznego), przesadnego poprawiania się, gdyż wydaje się wówczas, że tłumacz myśli na głos. Niedopuszczalne są również faux départs (falstarty), czyli niedokończone zdania. Ponadto tłumacz musi wystrzegać się elementów, które często można zaobserwować w mowie spontanicznej, jak np. cmokanie, chrząkanie, kaszel lub inne podobne nieartykułowane dźwięki. Zgodnie z idealnym obrazem tłumacza ustnego, nigdy nie waha się on podczas prezentowania tekstu przekładu, gdyż wie, co i jak ma powiedzieć. Jedynie mówca tekstu oryginalnego może mieć wątpliwości, zastanawiać się, wielokrotnie rozpoczynać zdanie, przekształcać swoją wypowiedź, robić dłuższe pauzy w mówieniu itp.
Tłumacz natomiast nie powinien naśladować mówcy, któremu często daleko do ideału. (…) Takie elementy jak wahanie, jąkanie się, powtarzanie i niedokończone zdania, występujące w tekście przekładu, klasyfikowane są jako błędy tłumaczenia.
(…) Dobre tłumaczenie to takie, które jest wierne względem wyjściowego tekstu mówionego, zrozumiałe dla słuchaczy tekstu docelowego oraz płynne, tj. takie, które odpowiada estetycznym walorom tu przedstawionym. W sytuacji autentycznej okazuje się jednak, że tekst oryginalny, wypowiedziany w sposób spontaniczny, ad hoc, często bez przygotowania przez mówcę, nie zawsze odpowiada ideałowi, a to z kolei może wpłynąć na produkcję tekstu w języku docelowym. Na charakter tekstu mówionego, a takim jest tekst przekładu ustnego, wpływa intonacja, jakość głosu mówcy, częste pauzy oraz elementy niewerbalne, których nie można zignorować w trakcie tłumaczenia. Można zatem założyć, że elementy traktowane przez badaczy jako niepoprawne mogą odgrywać istotną rolę zarówno w produkcji tekstu wyjściowego, jak i tekstu przekładu. Ich wykorzystanie w trakcie tłumaczenia spełnia ponadto istotną rolę, gdyż pozwalają one tłumaczowi na monitorowanie, tj. kontrolowanie tak wierności, jak i zrozumiałości tekstu, który tworzy.”
(M. Tryuk „Przekład ustny konferencyjny”, str. 112-113)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Radości, która daje motywację do działania, dynamizmu, który czyni to działanie skutecznym i rezultatów, które z pewnością szybko przyjdą. Dobrego świątecznego czasu i jeszcze lepszego Nowego Roku! Życzy zespół Translatium.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Strona obliczeniowa i problemy z nią związane.
Zwana też stroną rozliczeniową. Co to takiego? Po co w ogóle jej używamy i do czego służy? Strona obliczeniowa nie jest bynajmniej wynalazkiem ery komputerów, na strony obliczeniowe rozliczaliśmy się już za czasów maszyn do pisania, kiedy jeszcze nie istniały takie dobrodziejstwa, jak edytory tekstu potrafiące obliczyć ilość znaków występujących w tekście dzięki dwóm kliknięciom myszki. Najprościej mówiąc, strona rozliczeniowa służy nam do określenia wielkości tekstu oraz wyliczenia wynagrodzenia. 
Osoby niemające styczności z tłumaczeniami nie wiedzą, że strona fizyczna w większości przypadków, a właściwie prawie zawsze, nie równa się stronie rozliczeniowej. Są przecież strony zawierające kilka krótkich zdań i z reguły z oszacowaniem ilości tekstu na takiej stronie nie mamy najmniejszego kłopotu. Zdarzają się jednak strony fizyczne zapisane drobną czcionką, weźmy chociażby umowy telekomunikacyjne, czy bankowe i spróbujmy oszacować ile stron rozliczeniowych może zawierać dołączony do nich regulamin, który z trudem odczytamy bez okularów? Co najmniej kilka. 
Jakie są standardy?
Dla agencji tłumaczeń i jej klientów właściwie najważniejsze są dwa:
1125 znaków ze spacjami – tyle zawiera strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego. Jest to z góry narzucona wartość ustalona przez Ministra Sprawiedliwości.
1500 znaków ze spacjami – tyle zawiera strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego). I jest to standard przyjęty przez biura i agencje tłumaczeń. 
To teraz zadanie. Ile znaków, a zarazem stron obliczeniowych mieści się na jednej kartce A4, zapisanej czcionką Times New Roman o wielkości 12 pkt z normalnymi akapitami? Jest to dokładnie objętość tego tekstu. Strony fizyczne oszacujemy bez problemu, bo jest ona jedna. Po szybkim sprawdzeniu w edytorze tekstu np. Word (recenzja, statystyka wyrazów) wychodzi ok. 3222 znaków ze spacjami. Dzielimy to przez 1500 i wychodzi nam 2,15 strony obliczeniowej tekstu zwykłego, czyli w zaokrągleniu dla klienta 2 strony obliczeniowe. A co z tłumaczeniem przysięgłym? Dzielimy przez 1125 znaków i wychodzi nam 2,86 strony obliczeniowej. Czyli 3 strony dla klienta. Ależ ten tłumacz przysięgły ma dobrze! Nie dość, że dla niego strona obliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami to ma prawo według ustawy każdą rozpoczętą stronę policzyć jako całą. Czyli w teorii nawet 1126 znaków daje już 2 strony tłumaczenia przysięgłego, a zaledwie niecałą stronę tłumaczenia zwykłego. 
Zobaczcie, jakie różnice wychodzą już przy jednej stronie fizycznej zapisanej standardową czcionką o wielkości 12 pkt. Tak więc oszacowanie ilości stron obliczeniowych z tekstu, nie jest z reguły takie oczywiste i może nastręczać pewne problemy i niejasności podczas wyceniania konkretnego dokumentu. Oczywiście klient nie jest tu w żadnym wypadku na straconej pozycji, zawsze przed zleceniem konkretnego tłumaczenia może, a nawet powinien, zapytać biuro tłumaczeń ile stron obliczeniowych wyjdzie z danego dokumentu. I nie ma znaczenia, czy jest to dokument tekstowy, pdf, skan, czy nawet zdjęcie dokumentu zrobione komórką. Z reguły biura tłumaczeń są w stanie oszacować bardzo dokładnie i bardzo szybko ilość tekstu w danym dokumencie.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded