Profile cover photo
Profile photo
dophatgiao.vn
80 followers -
Tâm Thiện Phát
Tâm Thiện Phát

80 followers
About
Posts

Post has shared content
Máy niệm phật ảnh nổi 25 bài / Mã số: PMN-06

Máy được thiết kế đẹp và độc đáo với hình ảnh Phật được làm nổi; gồm 25 bài pháp kinh Phật.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay khi ngủ …

- Phụ kiện đi kèm: nguồn Adapter.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-niem-phat-anh-noi-25-bai/
Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/
Photo
Photo
10/04/2016
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
Máy niệm phật ảnh nổi 25 bài / Mã số: PMN-06

Máy được thiết kế đẹp và độc đáo với hình ảnh Phật được làm nổi; gồm 25 bài pháp kinh Phật.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay khi ngủ …

- Phụ kiện đi kèm: nguồn Adapter.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-niem-phat-anh-noi-25-bai/
Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/
Photo
Photo
10/04/2016
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album

Post has shared content
Máy giảng pháp A Di Đà Phật
Mã số: PMN-11

Máy được thiết kế nhỏ gọn, dùng kèm với thẻ nhớ 4G hoặc 8G, với nhiều bài pháp kinh Phật được chép sẵn.

Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc nghe trên tàu xe hay tụng kinh trước khi ngủ …

Ngoài ra, máy còn dùng với chức năng nghe nhạc MP3 thông qua USB hoặc dò sóng để nghe FM radio.

- Phụ kiện đi kèm: pin dẹt, nguồn Adapter.

- Phải mua thêm thẻ 4G hoặc 8G để nghe giảng pháp.

- Bảo hành: 7 ngày tính từ ngày mua hàng.

- Mua 3 sản phẩm trở lên, miễn phí vận chuyển.

Link các sp khác: http://dophatgiao.vn/trang-cua-hang/

Link sp: http://dophatgiao.vn/san-pham/may-giang-phap-a-di-da-phat/

Photo
Photo
04/03/2016
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded