Profile cover photo
Profile photo
avi warshavsky
123 followers
123 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
בקיצור
(י) שלש מים מרוח חקק וחצב בהן תהו ובהו רפש וטיט, חקקן כמין ערוגה, הציבן כמין חומה, סבבן כמין מעזיבה ויצק מים עליהן ונעשו עפר (נ"א אפר) שנאמר כי לשלג יאמר הוי ארץ. ואית דמסיימי, תהו זה קו ירוק שמקיף את העולם, בוהו אלו אבנים מפולמות שממנו המים יוצאים שנאמר ונ...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
בריאה
Camille Henrot "Grosse Fatigue" from Collectif Combo on Vimeo .
Add a comment...

Post has attachment
פרשנות
ואמנם
ידעתי שתשאלני ותאמר לי, ואחר שתדבר כן מאי זה דרך אדע אני האמת, כי מקום האמת הוא
מקום השקר ומקום השקר הוא מקום האמת ומי יכריע ביניהם לדעת הכונה המבוקשת בדבור
ההוא הנמצא. והדין אתך בזאת השאלה המעולה, אבל זו תשובתה. דע כי כל עת שאינך שלם
בזו הדרך השלמה ה...
Add a comment...

Post has attachment
בלימה
...בלום פיך
מלדבר בלום לבך
מלהרהר ואם רץ לבך
 שוב למקום, שכך נאמר
רצוא ושוב. .. (ספר יצירה, ג,א, מהדורת פירוש רס"ג)
Add a comment...

Post has attachment
סוכריה
!!via  GIF FIGHT
זבוב: סוכריה
זבוב: סוכריה
zvuv.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
מרדף
( קהלת ג, טו ) : " והאלהים יבקש את נרדף " ר' הונא בשם רב יוסף אמר לעולם " והאלהים יבקש את נרדף " אתה מוצא צדיק רודף צדיק - " והאלהים יבקש את נרדף ". רשע רודף צדיק - " והאלהים יבקש את נרדף ". רשע רודף רשע - " והאלהים יבקש את נרדף " אפי' צדיק רודף רשע - " והא...
Add a comment...

Post has attachment
מכונה
via Casa de Ricardo
זבוב: מכונה
זבוב: מכונה
zvuv.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded