Profile cover photo
Profile photo
sprak lasblogg
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Öva engelska
Har någon eller några av dina elever kört fast i engelska? För elever med olika slags språksvårigheter kan det spännande mötet med ett nytt språk snart gå över i ängslan och frustration. Några behöver en omstart. Andra behöver extra undervisning under forme...
Add a comment...

Post has attachment
Hur der din mobilanvändning ut?
Språklek är en bra sida på som finns på nätet och som grupp på Facebook. Bakom språklek ligger logopeden Astrid Frylmark. Här nedan kan du ta del av tänkvärda ord om mobiltelefoner. Det talas och skrivs mycket om barn och mobiltelefoner. Enligt en studie fr...
Add a comment...

Post has attachment
Har ett det skett ett genombrott i dyslexiforskningen?
De senaste veckorna har det i sociala medier cirkulerat artiklar med rubriker som tex "Dyslexi orsakas av ögonen", "Nya rön: Forskare har hittat orsaken till dyslexi" Har det verkligen skett ett nytt genombrott inom dyslexiforskningen? Det korta svaret är n...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
**
Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet problematiserar Den bristande kvaliteten i de nationella läsproven. Mäter proven det som avses att mätas och stämmer det med Lgr 11? Intressant artikel - Artikeln finner du här Slutsa...
Add a comment...

Post has attachment
Läsvärt.
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att...
Add a comment...

Post has attachment
På väg mot digitalisering av nationella prov
Ett första steg i digitaliseringen Som ett första steg i att digitalisera proven ska delprov som prövar skriftlig framställning göras med digitala verktyg. Idag är det upp till skolan om digitala verktyg ska användas vid genomförandet, men från hösten 2018 ...
Add a comment...

Post has attachment
Klarar ditt skolbibliotek en granskning?
Hur fungerar skolbiblioteket i grundskolans pedagogiska verksamhet? Den frågan är utgångspunkt i skolinspektionens kommande kvalitetsgransking. Granskningen kommer att undersöka om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja...
Add a comment...

Post has attachment
Planera för årets mest spännande vecka!
Det är bara lite drygt två veckor kvar till LÄSLOV . Hur planerar du för att eleverna ska få till lite läsning på Läslovet? Läslov.se skriver att - Läslov är lite som ett grävlingsgryt, det har många ingångar. Läslov bjuder in till en hel vecka av lustfyllt...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded