Profile cover photo
Profile photo
Econsultancy.nl
12 followers -
Econsultancy is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat in opdracht van overheden, het bedrijfs­leven en particulieren projecten uitvoert op het gebied van bodem, waterbodem, water en infra, archeologie, ecologie, milieu en ruimte.
Econsultancy is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat in opdracht van overheden, het bedrijfs­leven en particulieren projecten uitvoert op het gebied van bodem, waterbodem, water en infra, archeologie, ecologie, milieu en ruimte.

12 followers
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Ecologie (6 foto's)
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Archeologie (10 foto's)
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
Bodem (3 foto's)
11 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Water & Infra (9 foto's)
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
Waterbodem (3 foto's)
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Bodem (8 foto's)
8 Photos - View album
Add a comment...

Grootschalige steekproef naar verstoringsdiepte Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft op 28 juni 2011 het archeologiebeleid vastgesteld, bestaande uit een archeologische waarden- en beleidskaart en een bijbehorende beleidsplan. Om draagvlak voor het archeologische beleid te creëren, heeft de gemeenteraad besloten een zogenaamde ‘verstoringenkaart’ op te stellen. Op deze kaart staan de percelen vermeld, die in het verleden en/of op dit moment in gebruik zijn voor de asperge-, schorseneren- en/of boomteelt. Een dergelijk gebruik van het perceel heeft een meer dan gemiddelde verstoring van het bodemprofiel opgeleverd. Dit verstoorde deel van de bodem kan in dit geval vrij worden gesteld van archeologisch onderzoek. Op basis van reeds beschikbare gegevens, ondermeer afkomstig van eigenaren zelf, is reeds een “primaire verstoringskaart” opgesteld.


Op basis van deze gegevens voert Econsultancy momenteel een archeologische steekproef uit. Het doel van deze inventarisatie is om van 10 % van de geïnventariseerde percelen inzicht te krijgen in de diepteverstoringen die de grondbewerking voor asperge-, schorseneren- en boomteelt teweeg heeft gebracht. Op basis van de verzamelde data wordt een onderbouwde gemiddelde diepte van bodembewerking vastgesteld. Deze diepte zal in principe als vrijstellingsdiepte voor alle geïnventariseerde percelen gaan gelden. De verstoringsdiepten dienen te worden bepaald door middel van een veldonderzoek, bestaande uit profielputjes en (guts)boringen.

De gegevens worden uiteindelijk samengevoegd in een verstoringskaart, op basis waarvan het archeologische onderzoek reeds bij aanvang van ruimtelijke plannen correct ingestoken kan worden. De gemiddelde verstoringsdiepte is dan namelijk op voorhand al bekend. Tijd en geld worden hiermee uitgespaard.

Econsultancy is de komende weken, in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, de LLTb (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) en diverse plaatselijke amateurarcheologen, bezig om de gegevens op vele honderden percelen te verzamelen. De uiteindelijke verstoringskaart zal dit voorjaar worden gepresenteerd aan de gemeente Peel en Maas. Hiermee zal deze kaart een primeur in Limburg zijn.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded