Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) về CTCP Bourbon Tây Ninh (Mã CK: SBT), trong đợt đại hội đồng cổ đông vừa rồi, công ty đã ghi nhận lợi nhuận từ việc đầu tư vào Sacombank và Sacomreal.
Translate
Trong khi đó, với việc thanh lý cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai và Sabeco vào năm ngoái, thì Bourbon Tây Ninh đã phải ghi nhận lỗ ở thương vụ này. Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) ...
4
Add a comment...